Update – Dinsdag stond op de planning van de gemeenteraad dat er een besluit zou moeten worden genomen ...

De gemeenteraad van Weert heeft op 1 juli unaniem de voorjaarsnota aangenomen. Dat betekent dat men akkoord is ...

De gemeente Weert staat voor een belangrijke opgave. De veranderde rol van de overheid samen met noodzakelijke bezuinigingen, ...

De gemeenteraad gaat vanaf april 2015 digitaal werken. Dit gaat heel veel papier en kosten besparen. Raadsgriffier Madeleine ...

Na jaren van overleggen en discussiëren sprak men in de gemeenteraad van een historisch moment. Er een invulling ...

De gemeenteraad slaat de papierloze weg in. Tijdens de raadsvergadering van 26 november 2014 werd het budget voor ...

Er ligt een voorstel om 34.000 euro beschikbaar te stellen voor computerapparatuur voor raadsleden. Ieder raadslid krijgt 1000 ...

Het begrotingstekort van de gemeente valt op de wat langere termijn lager uit. Dat blijkt na doorrekening van ...

Afgelopen vrijdag werd bekend gemaakt wie de kandidaat raadsleden zijn. De gekozen kandidaten moesten aangeven of zij hun ...

Weert Lokaal is de grote winnaar van de gemeente- raadsverkiezingen. Lijsttrekker Geert Gabriels van deze partij ontving dan ...