Intaker Voedselbank Weert

0
  • Vrijwilligers
  • Weert

Website Voedselbank Weert

Intaker Voedselbank Weert

Doel van de functie
De intaker vormt de belangrijkste schakel met onze klanten, die in een zware periode van hun leven zitten. Het is een stevige, warme persoonlijkheid die intake- en herintakegesprekken met onze klanten kan voeren. We stellen dan ook aardig wat eisen aan deze functie.

De intaker gaat in gesprek met de mensen die in aanmerking komen voor voedselhulp. Na een korte uitleg over de werkwijze van de intake volgens de normen van de Voedselbank, toetst de intaker of de aanvrager in aanmerking komt voor een voedselpakket. De intaker registreert de persoonlijke gegevens, de inkomsten en de uitgaven die meetellen in de norm aan de hand van de meegebrachte bewijzen. Na de registratie besluit hij of zij over eventuele toewijzing en periode van voedselhulp. Ter verbetering van de situatie kan de intaker adviseren en/of doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. De intaker draagt ook zorg voor de tussentijdse herbeoordelingen.

Taken
• Beoordelen van aanvragen van cliënten voor een voedselpakket in een persoonlijk gesprek.
• Zorgdragen voor periodieke herbeoordeling van de dossiers
• Het voeren van gesprekken met de (potentiële) klanten in de regio Weert, Nederweert en Cranendonck, bij voorkeur op huisbezoek
• Invoeren van gegevens in het on-line intakesysteem
• Zorgen voor complete en correcte dossiers
• Bereikbaar zijn voor de cliënten (in principe uitsluitend via mail)
• Onderhoudt contacten met relevante partijen zoals schuldhulpverleners en verwijst eventueel door naar bijvoorbeeld de “vraagbaak” van de gemeente Weert

Profiel
• HBO-denk/werkniveau
• Affiniteit met de problematiek rondom armoede
• Actuele kennis van sociale wetgeving
• Een besluit in positieve of negatieve zin kunnen nemen en toelichten.
• Administratief- en computervaardig
• Gaat zorgvuldig om met de privacy van onze cliënten

Belangrijkste eigenschappen
• Stevige, representatieve persoonlijkheid met een warm hart en een kritische blik
• Oog en aandacht hebben voor mensen en hun achterliggende problematiek
• Anderen als gelijkwaardig zien en met respect behandelen
• Gemakkelijk contact kunnen leggen met allerlei mensen met verschillende sociale en culturele achtergronden en de gave hebben om mensen op hun gemak te stellen
• Kan zich inleven in de problematiek van mensen op de armoedegrens, maar staat u sterk genoeg in de schoenen om ook nee te durven zeggen, durft grenzen aan te geven en knopen door te hakken
• Stressbestendig, zelfstandig en integer
• Oplossingsgericht zijn
• Goed kunnen luisteren
• Goed in teamverband kunnen samenwerken
• Heeft een positieve houding, een service verlenende grondhouding en staat achter onze doelstellingen

Beschikbaarheid
De functie bedraagt gemiddeld 4 uur per week, in te vullen naar eigen believen. De intaker werkt zelfstandig en in teamverband en valt onder de directe verantwoordelijkheid van de coördinator Intake.

Vergoeding
Deze functie is onbetaald, maar bestaat uit heel afwisselend, zinvol werk in een zeer collegiale sfeer. Reiskosten worden indien gewenst vergoed.

Heeft u interesse of vragen? stuur dan een mailtje naar Johan Heijnen: [email protected]

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar j.heijnen@biqui.nl