Langzaam vervaagden herinneringengleden gedachten weg,nam je afscheid van ons.Nu nemen wij afscheid van jou… Lies Deckers – Raetsen ...

Zomaar….ineens…. Intens verdrietig, maar vol trots en dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen hebben wij geheel onverwachts ...

Als leven lijden wordt, is rusten goed. Dankbaar voor een mooi,lang leven,Omarmd met liefdeen genegenheid~ Corry Corry Peerlings ...

“Niet poetsen maar werken” ~Thei Verslagen stellen wij jullie op de hoogte van het onverwachte overlijden van Thei ...

Vier het leven! Debora Verbruggen – Nies 22 februari 1968 – 21 september 2023 Trots op wie Debora ...

Jouw humor, jouw krachtJouw warmte en jouw lach Zo sterk, maar geen kracht meerZo’n wil, maar geen macht ...

Tot de laatste dag hield jij de touwtjes in eigen handen. Met grote bewondering en respect zagen wij ...

Bedroefd, maar trots op wie zij was, moeten wij helaas afscheid nemen van onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder ...

~Uitgezwaaid We zwaaien mensen uit Ons levenZonder het vooraf te weten ‘was gezellig’ ‘zie je gauw’ ‘welterusten’ ‘ik ...

In de vroege ochtend heeft oos pap en opa ’t leven losgelaten Tum Verheijen * 16 september 1935 ...

Enige en algemene kennisgeving Je wilde nog graag bij ons blijven, je geliefde gezin.Bij ons voelde je je ...

iemand missen hoort erbijhet doet alleen zo’n pijndat alles met die iemandzo anders en zo mooi zou zijniemand ...

“Trouwe Echtgenoot, fijne Vader, lieve Opa, betrokken (schoon-) Broer, gepassioneerd Fotograaf, creatieve Knutselaar, Brabantse Weertenaar, bescheiden Allemansvriend, hardwerkende ...

Na een intens en bewogen leven hebben wij onze lieve moeder en zus in alle liefde losgelaten. Thea ...