Disclaimer

Weertdegekste.nl / Beleef Weert Media, hierna te noemen WdG, verleent jou hierbij toegang tot www.weertdegekste.nl (“de website”) en de app via de Appstore van Apple en Google Play store (“de app”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

WdG behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te doen.

De informatie op de website en in de app is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

WdG spant zich in om de inhoud van de website en app zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website en in de app gepubliceerde materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van WdG.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website en in de app onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van de website en app wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. WdG doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website en via de app. WdG oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de website en in de app opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan WdG nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. De getoonde informatie is volgens het ‘as-is’ principe. Er wordt geen garantie gegeven om de feitelijke juistheid van de inhoud. Het is ook niet mogelijk om schade te claimen als gevolg van de berichtgeving op dit platform.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Beleef Weert Media en haar licentiegevers en bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Beleef Weert Media, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Deze disclaimer is bijgewerkt op: 23 april 2024.