Dorpsraad Ell is op zoek naar een notulist

  • Vrijwilligers
  • Ell

Site Dorpsraad Ell

Wat doet een notulist bij de Dorpsraad?

Het bestuur van de dorpsraad vergadert 10 keer per jaar en daarnaast is er jaarlijks een Algemene Openbare vergadering. Deze vergaderingen zijn steeds in de avonduren. De secretaris zorgt voor de agenda en alle in- en uitgaande post en de besproken vergaderpunten worden beknopt en duidelijk vastgelegd zodat voor eenieder in korte tijd is na te lezen wat er in de vergadering is besproken.
Naast een kort samenvattend verslag wordt er door de notulist ook een actielijst opgesteld.

Wie ben jij?

Je bent een student die een leuke en afwisselende vrijwilligersbaan zoekt, zelfstandig professional in dit vakgebied, gepensioneerd maar wilt nog wel actief zijn. Het maakt eigenlijk niet uit wat jouw achtergrond is, als je geïnteresseerd bent om ons te willen ondersteunen door het opstellen van notulen neem dan contact met ons op!

Interesse?

Dit kan met secretaris Theo van den Berkmortel, [email protected] of bel naar 06 13 96 76 05. De voorkeur gaat uit naar iemand die in Ell woont. Uiteraard betreft het vrijwilligerswerk en zal er geen salaris worden betaald en hij of zij zou met onmiddellijke ingang kunnen beginnen.

Om te solliciteren email jouw gegevens naar secretariaat@dorpsraadell.nl