Het college van burgemeester en wethouders van Weert heeft op woensdag 3 juni 2020 de jaarstukken 2019 aan de gemeenteraad ...

X