Per 1 januari 2023 wordt de kostendelersnorm gewijzigd zodat inwonende jongeren tot en met 27 jaar niet langer ...

Omnibuzz heeft besloten om ouderen vanaf 65 jaar zonder Omnibuzz pas (geen Wmo-indicatie) gratis naar de vaccinatielocaties te vervoeren. ...

De gemeente Weert ziet af van het invoeren van een leeftijdsgrens voor stembureauleden. De burgemeester bood maandag nogmaals ...

Weert beraadt zich op besluit leeftijdsgrens bij stembureaus ...