Maandag werd in de St. Martinuskerk en in de kloostertuin van de Zusters Birgittinessen de Maria Tenhemelopneming gevierd. ...

Foto’s – Op maandag 15 augustus werd met een hoogmis in de St. Martinuskerk de Maria-Tenhemelopneming, ook wel ...