Maandag werd in de St. Martinuskerk en in de kloostertuin van de Zusters Birgittinessen de Maria Tenhemelopneming gevierd. ...