Maandag werd in de St. Martinuskerk en in de kloostertuin van de Zusters Birgittinessen de Maria Tenhemelopneming gevierd. ...

(Foto’s) In een volle en sfeervol versierde Martinuskerk, met de kerststal als blikvanger, gaf de Kerkelijke Harmonie St.-Joseph ...