82% van de Weertenaren die in 2018 hulp kreeg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is hier tevreden over. Mensen ...

Ondersteuning voor mantelzorgers versterken; dat is het doel van het Plan van aanpak ‘Mantelzorgvriendelijk Weert’ zoals dat door het College ...

De gemeente maakt er werk van om vernieuwing en verbetering in het sociaal domein te stimuleren. Daarvoor is in 2016 ...

X