Het Waterschap Limburg is dinsdag voortvarend begonnen met de eerste voorbereidingen voor de aanleg van een visvriendelijk gemaal ...