Hotspot voor metalen en energie

Foto door: Foto Hammie

Budel – Foto’s – Op dinsdag 3 januari 2017 presenteerde een kerngroep van afgevaardigden uit een unieke samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs de nieuwe naam en het logo Metalot als paraplunaam voor de vernieuwende ontwikkelingen op en rondom het terrein van Nyrstar in Budel-Dorplein. Het te ontwikkelen Duurzame Industriepark Cranendonck, waarvan het bestemmingsplan nu ter inzage ligt, is een belangrijk onderdeel van Metalot. Metalot wordt de (inter)nationale hotspot voor innovatie en circulair gebruik van metalen en energie.

Triple helix samenwerking
Metalot is een samenwerking tussen Nyrstar, TU Eindhoven, Telos, de gemeente Cranendonck en Provincie Noord-Brabant. Het betreft een zogenaamde triple helix samenwerking, ofwel een samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De betrokken partijen hebben het plan om het gebied op en rondom Nyrstar optimaal te kunnen ontwikkelen. Met oog voor innovatie, economische aspecten, de mens, én met respect voor de natuurlijke omgeving. Een mooie uitdaging, wetende dat het terrein in principe is voorbestemd voor de zware industrie.

Visie op innovatiecentrum
Een belangrijke drager bij de versnelling hiervan is het initiatief van Philip de Goey, hoogleraar en decaan aan de TU Eindhoven en Jan Vlassak, initiatiefnemer vanuit maatschappelijk perspectief en bestuurder in de gezondheidszorg. De heren hebben – als oprichters van het Metalot innovatiecentrum – een visie ontwikkeld voor de opbouw van een open innovatiecentrum op gebied van energie en metalen. Deze visie sluit nauw aan bij alle bedrijfsontwikkelingen op het duurzaam industriepark Cranendonck.

“Het innovatiecentrum gaat de bedrijven die zich op het duurzame industrieterrein vestigen, ondersteunen in hun innovaties. Het plan is dat er een campusachtige omgeving komt voor organisatie en bedrijven die werkzaam zijn in de wereld van kennisontwikkeling. Doel is om te komen tot een circulaire economie, nieuw energiegebruik, gebruik van restwarmte en energieopslag, en over de ontwikkeling van nieuwe kennis”, aldus Jan Vlassak.

Eerste stappen
Philip de Goey, voorzitter van het bestuur, zegt: “Binnen Metalot komen ondernemers, overheden, onderzoekers en studenten samen om onderzoek uit te voeren en kennis en ervaring te delen. Dit zorgt voor een versnelling van revolutionaire ontwikkelingen op gebied van metalen en energie. We hebben bijvoorbeeld unieke en vernieuwende ideeën om circulair gebruik van metalen te combineren met volledig duurzame energie en andere innovaties die nergens elders worden ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan voertuigen die rijden op zinkpoeder, dat wordt opgewekt door Nyrstar met zonne-energie. Jan Vlassak, secretaris van het bestuur zegt: “Minstens tien onderzoekers nemen vóór eind maart 2017 hun intrek al in de kantoren van Nyrstar om eerste research op te starten. Stelselmatig volgen meer initiatieven, allen binnen het gebied dat nu nog bekend staat als het Duurzaam Industriepark Cranendonck”.

Economische stimulans
Ook de gemeente Cranendonck ziet Metalot als een belangrijke aanjager voor de lokale en regionale economie. Wethouder Frans Kuppens zegt hierover: “Metalot creëert banen, kennisontwikkeling en een onderwijscentrum. Het wordt een stimulans voor de economie en daar profiteren ook onze inwoners van. Het is belangrijk om de leefbaarheid van onze kernen in de toekomst te garanderen. Metalot biedt niet alleen scholing en werk aan de eigen inwoners, er ontstaat eveneens een aantrekkende werking op kenniswerkers die op termijn ook willen wonen in Cranendonck.”

Cranendonck: sterk in metaal
Het is een logische stap om te kiezen voor metaal en energie. Cranendonck kent een sterk ondernemersklimaat op het gebied van metaal met Nyrstar als enige zinkproducent in Nederland die hier gehuisvest is. Ook de ligging in de Brainport- en Keyportregio maakt dat deze focus een hele natuurlijke keuze is.

Steef Steeneken, waarnemend plant manager van Nyrstar: “Als Nyrstar zijn wij trots op onze zinksmelter. Op gebied van energie-efficiëntie hebben wij ons opgewerkt tot de wereldtop. Ook op vlak van milieu, veiligheid en productie blijven we continu de lat hoger leggen. Metalot sluit dan ook naadloos aan bij ons verhaal. Het zou prachtig zijn als we hier gezamenlijk kunnen bijdragen aan een circulaire economie, waarbij we de herbruikbaarheid van producten maximaliseren en de waardevernietiging minimaliseren. Dát is het ultieme doel.”

Meer informatie is te vinden op www.metalot.nl, de nieuwe website die in ontwikkeling is.

Flyer met meer info (PDF, 291 KB):
http://iwdg.nl/2ivb8G6

Bijdrage van Foto Hammie.