Help met herstel Stramproyerheide

Algemeen Dorpen Stramproy Reageer 6 min. leestijd

Deze maand vinden op de Stramproyerheide bij het Vosseven zijn nog twee natuurwerkdagen plaats. Een groeiende groep mensen uit Stramproy en Weert spant zich met veel energie in voor de versterking van het groen, de afwisseling en het herstel van in de vergetelheid geraakte erfgoederen. Vanwege het enthousiasme staan in maart nog twee werkdagen op de agenda.

Mensen die van groen, gezond en gezellig werk in de Royer natuur houden zijn op zaterdagochtend, 11 maart welkom in en rond de voormalige schietbaan bij de Zevensprong op de Stramproyerheide. Een week later, op 18 maart vinden er diverse aanplantwerken plaats op de Liëeg Hei.

Sprokkel en smokkelgeschiedenis

Net als de in november druk bezochte natuurwerkdag wordt een vervolg gegeven aan de ‘urgente bestrijding van de `Bospest´: de hier alom overheersende Amerikaanse vogelkers. Door consequent korte metten te maken met deze woekerende, ´exoot´ neemt de openheid en de afwisseling van de Stramproyerheide toe: niet alleen de vlinders, vogels en insecten profiteren hiervan. Maar ook de zicht- en belevingswaarden van het gebied nemen met sprongen toe. En passant maken deelnemers aan deze werkdagen ook kennis met de rijke, deels verborgen geschiedenis van de sprokkel, smokkel en ‘grensgevallen’, als de in de jaren twintig uit preventief oogpunt aangelegde schietbaan van de plaatselijke burgerwacht.

Eigen gereedschap

Belangstellenden op de werkdag, 11 maart kunnen het best hun eigen gereedschap meenemen. Een scherpe steekschop, handzaag en handschoenen volstaan. Door deze gezamenlijk uitgevoerde ingreep komen de, indrukwekkende welvende laagtes deels weer open en bloot te liggen. Bezoekende wandelaars krijgen zo een beter beeld van de oude ´´schaapsdriften´´ en de ´´schietberg met kogelvang´´. In 2015 werd bij een zoektocht in het nagenoeg ondoordringbaar bos met vogelkers de voormalige schietbunker teruggevonden. Uit de vele anekdotes bleek dat de ´schietbaan´ en de verderop gelegen blokhut van speciale betekenis was voor nogal wat bewoners.

Grenzen verleggen en bewaken

De geschiedenis van de schietbaan gaat terug naar de jaren twintig. In de spannende tijd direct na de eerste wereldoorlog werden, vooral langs de landsgrenzen burgerwachten opgericht die zich onder militair gezag bekwaamden in de omgang met wapens. Tot de komst van de Duitsers in 1940 werden hier schietoefeningen en wedstrijden gehouden. In Weert zelf waren maar liefst 700 mensen lid van vier vaandels: Leuken, Tungelroy, die van de stad en het Vliegend Vendel dat overal ingezet kon worden. Deze kelder en de schietbaan van de Burgerwacht werd en in 1929 feestelijk geopend door de fanfare van Stramproy die hier in de glooiende heide een concert gaf.

Voetnoten

De in de laagtes verscholen liggende schietbaan, maar ook de Napoleonsweg en Zevensprong zijn als stille voetnoten verbonden met de geschiedenis van dit grenslandschap met zijn voormalige hei- en moerasgebieden. In de afgelopen eeuwen hebben de bewoners heel wat bezetters en ongeregelde troepen zien komen en gaan. Dat stempelt de streek. Door een neutrale houding en een goede kennis van het terrein, wisten de bewoners zich hier te handhaven in tijden van bezetting, oorlog en andere ontij. Maar naast de vele spannende verhalen die met dit gebied verbonden zijn, vond hier ook de nodige ontspanning plaats.
Iets verderop van de schietbaan lag tot in de jaren veertig de blokhut van de Jonge Wacht, een jeugdbeweging die opgericht was door de kapelaan van de parochie. De hier door de Royer jongens georganiseerde muziek- en toneelavonden waren vermaard. Liefhebbers zorgden er voor dat ze bijtijds een goed plekje hadden op de flanken van de toen nog open en zandige heide.

Aanvullend groen

Op zaterdagochtend, 18 maart staat de aanplant van bomen, enkele lijnvormige elementen en struweel centraal op de Liëeg Hei. Daarbij gaat het om de percelen ten zuiden van de Lochstraat tussen de Zevensprong en het Vosseven. In de vorige eeuw was dit een heel gevarieerd landshap met allemaal afzonderlijke kamers, met (akkers, weilandjes met houtwallen, bomengroepen, vennetjes en bosjes. Diverse vennen zijn hersteld. In maart wordt nog aanvullend groen geplant.

Via deze natuurwerkdagen worden hele concrete en elementaire bijdragen aan het behoud en de versterking van de schoonheid, het groen en de geschiedenis van de voormalige Royer heidegebieden. Al werkend ervaren deelnemers dat er geen behoud is zonder gericht beheer. Mensen hebben dit landschap gemaakt tot wat het is. In de toekomst zal dat niet anders zijn.

Meewerken op 11 maart en/of 18 maart 2017? Men begint alle dagen om negen uur. Aanmelden kan via [email protected], [email protected] of 0495- 563547.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie