Kasteel Biest zal verbinden

Houtskoolschets gemeente Weert / Scheijmans

Vanochtend werd bekend dat de gemeente Weert en Houthandel Scheijmans laten onderzoeken of verplaatsing van de houthandel mogelijk is. De houthandel is momenteel gevestigd bij het kasteel aan de Biest. Samen heeft men de intentie om het terrein rondom het kasteel een publieke functie te geven. Scheijmans heeft een perceel op Kampershoek op het oog waar zij zich mogelijk kunnen vestigen.

Tijdens de perspresentie vanochtend op het stadhuis gaven wethouder van Eersel en Marc Scheijmans een nadere toelichting op de plannen rondom het kasteel. Beiden hebben de intentie om het terrein een publieke functie te geven waarbij inwoners en toeristen kunnen genieten van de historie en de groene omgeving. Er was tevens een “houtskoolschets” gemaakt waarbij de mogelijke toekomstige invulling was gevisualiseerd. Het Stadspark is nu 1,3 hectare groot en daar komt mogelijk 0,8 hectare bij, mocht te verplaatsing mogelijk zijn.

Verbinding Stadspark – Oelemarkt

Na de voorgenomen verplaatsing van de houthandel wil de gemeente het vrijgekomen stuk grond en de omliggende grachten kopen, en deze bij het stadspark betrekken. Het park moet voor iedereen toegankelijk worden. Het kasteel, waar nu een woning is gevestigd, behoort daar niet toe.

Via een nog aan te leggen brug wordt het terrein naast het kasteel verbonden met het Stadspark. In het Stadspark zou bijvoorbeeld een kiosk worden geplaatst waar tijdens zomeravonden muziek wordt gespeeld. Op het terrein van het kasteel kunnen geïnteresseerden zich vergapen aan de historische elementen van het kasteel.

Wethouder van Eersel gaf aan dat hij de Oelemarkt-ondernemers heeft gesproken over deze toekomstige ontwikkeling. De horeca-ondernemers zouden over kunnen gaan op dag-horeca zodat ook overdag “het mooiste plein van Weert” levendig wordt en bezoekers van het kasteel in de nabije omgeving hun inwendige mens kunnen verwennen. Op het terrein van het kasteel zelf zal geen horecagelegenheid worden toegestaan. De Oelemarkt ligt immers naast het kasteel en dat biedt kansen voor de huidige horeca. Ook ijssalon Huupkens ligt op steenworp afstand.

De mogelijke plannen werden in alle enthousiasme toegelicht. Maar voordat het zover is willen de gemeente en Scheijmans eerst met omwonenden en belanghebbenden om tafel om de plannen verder invulling te geven.

Verbinding met Aldenborgh

Naast de verbindingen met het stadspark en de Oelemarkt zal in de toekomst ook worden gekeken naar een verbinding met de Aldenborgh. Deze burcht gelegen naast de Paterskerk zal in de toekomst vrijkomen omdat Stichting Land van Horne de intentie heeft om daar te vertrekken. Land van Horne gaat bij Zorgcentrum St. Martinus nieuwbouw realiseren. De cliënten die nu gehuisvest zijn bij zorgcentrum Hieronymus zullen dan verhuizen naar de nieuwbouw naast het SJG.

Historie

Het kasteel is een ruïne van de tussen 1455 en 1461 door Jacob I van Horne gebouwde burcht. Deze burcht was de zetel van de heren van Weert, de latere graven van Horn, en bestond uit een hoofdburcht en een, eveneens 15e-eeuwse, voorburcht. De hoofdburcht was gelegen op een dubbel omgracht terrein en had een rechthoekig grondplan van circa 75×60 meter met een ommuurde binnenplaats. Op de hoekpunten lagen vier torens, waarvan op de noord- en zuidhoek twee forse vierkante torens met hoge spitsen en laatgotische architectuur, met grote ramen, arkeltorentjes, dakkapellen en een traptoren, en twee kleinere ronde torens op de beide andere hoeken. Het had een grote, zeer hoge woonvleugel met trapgevels, die was geplaatst tegen een van de lange zijden, een poortgebouw en voor het overige was het gesloten door een kasteelmuur.

Het kasteel werd verwoest in 1702 tijdens de Spaanse Successieoorlog bij het beleg van Weert. Hetgeen er overbleef waren de restanten van de hoektorens, de ommuring en delen van het poortgebouw in de voorburcht.

In 1918 is de familie Scheijmans gestart met een houthandel in Weert. Toen nog aan de Wilhelminasingel. In 1923 heeft de familie het kasteel ‘Huis op de Biest’, voorheen Kasteel Nijenborgh, aangekocht waarna ze het bedrijf naar het terrein van het kasteel hebben verplaatst. Nu bestaat dus het voornemen om het bedrijf te verplaatsen naar een bedrijventerrein in Weert waarna het bedrijf verder kan uitbreiden.

Bekijk de presentatie

http://iwdg.nl/2qfiQW1 (PDF, 4MB)