Delegatie op bezoek in Moers

Foto door: Hans Peter Schaefer / Wikipedia

Weert herdenkt volgend jaar de gebeurtenissen die zich in 1568, 450 jaar geleden op een knooppunt in de geschiedenis, hebben afgespeeld. Toen werden Philips van Horne en Lamoraal van Egmont in Brussel onthoofd. In meerdere plaatsen in Nederland, België en Duitsland is daar volgend jaar aandacht voor.

Ter voorbereiding van dit Van Hornejaar ging afgelopen week een delegatie van circa 100 personen uit Weert, waaronder wethouder Gabriels, naar de Duitse stad Moers. Weert en Moers hebben allebei een link met Philips van Horne. De vrouw van Philips, Anna Walburgis van Nieuwenaer, groeide op in de Duitse stad voordat ze met Philips in Weert kwam wonen. De historische banden van de stad Moers met de familie Van Horne was reden genoeg voor de burgemeester van Moers, Christoph Fleischhauer, om de delegatie uit Weert persoonlijk te ontvangen. Moers ligt ten westen van Duisburg en telt zo’n 106.000 inwoners.

De delegatie uit Weert was te gast op het kasteel van Moers waar de werden ontvangen in de grote zaal, zo meldt het Duitse medium focus.de. Daar ging men met elkaar in gesprek over de gemeenschappelijke geschiedenis. Tevens nodigde wethouder Gabriels de gasteren uit om volgend jaar een bezoek aan Weert te brengen.

Info over de geschiedenis

Uit 1568 zijn historische verhalen rond drie hoofdpersonen in het collectieve geheugen bewaard gebleven: Willem van Oranje, Lamoraal van Egmont en Philips van Horne (uit Weert). Zij vormden de spil van de opstand der edelen tegen Koning Philips II van Spanje en zijn strikte wetgeving op het gebied van religie.

Een van de historische gebeurtenissen speelt zich af op 5 juni 1568 op de Grote Markt in Brussel: de onthoofding van Egmont en Horne. Het lot dat Egmont en Horne trof, was achteraf gezien, aanleiding tot het einde van een tijdperk: de Late Middeleeuwen. Tegelijkertijd wordt dit gezien als een overgangsmoment van de ridderlijke bestuurscultuur naar een moderne centralistische staats- en bestuursvorm van steden en provincies, die uiteindelijk vrijheid en zelfbestuur voor de Nederlandse bevolking opleverde.

Deze gebeurtenissen vormen mede de aanleiding tot de Tachtigjarige oorlog 1568-1648. In 1648 mondt dat uit in de officiële erkenning van een nieuw ministaatje op het politieke wereldtoneel. Dat ministaatje, de Republiek der Verenigde Nederlanden, weet zich in zeer korte tijd op te werken tot een geduchte grootmacht op militair-, handels- én cultuurgebied.

Lees meer

http://www.focus.de/regional/nordrhein-westfalen/stadt-moers-moers-und-weert-haben-gemeinsame-geschichte_id_7384297.html