Hotelkwestie duurt voort

Schets Van der Valk hotel in Weert

De onenigheid over de hotelplannen in de gemeenten Nederweert en Weert duurt voort. Nobis heeft het voornemen om een hotel te realiseren naast de McDondald’s in Nederweert en Van der Valk wil een hotel realiseren naast de A2 op Weerter grondgebied.

Echter de plannen van Van der Valk om een hotel met recreatiemogelijkheden te realiseren op Kampershoek 2.0 vallen op z’n zachts gezegd niet goed in Nederweert. Nobis heeft al een aantal jaren geleden te kennen gegeven een hotel te willen realiseren in Nederweert. Tevens is er een convenant getekend tussen de betrokken gemeenten waarbij er afspraken zijn gemaakt over de hotelontwikkeling. Door in Weert een hotel te realiseren zou het convenant worden geschonden.

Achter de schermen wordt op bestuurlijk niveau gediscussieerd en gezocht naar oplossingen. Onlangs werden vanuit Nederweert een aantal mogelijke oplossingen aangedragen, te weten:
1) Verplaatsing van het Van der Valk hotel naar de zogenoemde “Meissengronden” (in eigendom van het Nobisconcern en eerste voorkeursoplossing van de gemeente Nederweert)

2) Het verplaatsen van onderdelen (met name de bioscoop) naar de Nederweerterzijde van de randweg en het realiseren van een infrastructurele verbinding tussen ons Leisuregebied en het bedrijventerrein Kampershoek. (Alternatieve oplossing gemeente Nederweert).

Van der Valk heeft deze oplossingen verworpen en gaat nog altijd door met de doorontwikkeling van het oorspronkelijke hotelplan. De gemeente Nederweert laat aan de gemeente Weert in een brief weten deze afwijzing ten zeerste te betreuren.

De gemeente Weert laat in een reactie weten de inzet om tot een voor acceptabele (tussen)oplossing te komen te waarderen. Maar de gemeente benadrukt in haar antwoordbrief dat het de hotelinitiatiefnemer is die uiteindelijk de investeringsbeslissing (locatie en budget) neemt.