“Respecteer de wegafzettingen”

Gisteren zorgde een zware bui voor veel wateroverlast in Weert door een zogenaamde wolkbreuk. In korte tijd is zoveel regen gevallen dat het rioolstelsel dit niet kan verwerken. Daardoor is een behoorlijk aantal straten ondergelopen.

De gemeente ontving, naar aanleiding van de wolkbreuk, veel vragen, meldingen, klachten en verbetersuggesties. De gemeente heeft alles op alles gezet om de wateroverlast te beperken.

De gemeente heeft donderdag een speciale pagina ingericht met daarop informatie en tips ten behoeve van de wateroverlast (http://www.weert.nl/wateroverlast).

Schade door auto’s en losse putdeksels

Ook kan bij water op straat een deel van de schade veroorzaakt worden door auto’s die door de ondergelopen straten rijden. De watergolf die hierdoor ontstaat kan net het verschil maken tussen wel of geen schade in de woningen.

Dat was gisteren ook het geval in bijvoorbeeld de Vrakkerstraat. Daarnaast kunnen door de waterdruk putdeksels los komen.Buurtbewoners sloten daarom zelf de straat af door de auto’s op de straat te parkeren en een lint te spannen. Vandaag benadrukt de gemeente nog eens met klem om ondergelopen straten met de auto te mijden en wegafzettingen te respecteren.

Maatregelen

De gemeente Weert zet zich in om de overlast te beperken. Zo zijn er de afgelopen jaren al diverse maatregelen getroffen om de wateroverlast te beperken. Ook onderzoeken ze bij elke nieuwe ingreep in de riolering of het ontwerp een bijdrage kan leveren aan beperking van de overlast. Bij zeer extreme buien is er sprake van overmacht.

Gezamenlijk probleem

Wateroverlast is een gezamenlijk probleem. Niet alleen van de gemeente. Ook inwoners en bedrijven kunnen er wat aan doen. Circa 50% van het totale verharde oppervlak is eigendom van de gemeente Weert. Het overige deel is eigendom van anderen (particulieren, bedrijven, stichtingen etc.).

Meer informatie

Meer informatie kun je vinden via: http://www.weert.nl/wateroverlast