Rogstaekersvorst Stan geïnstalleerd

(Foto’s / video) Zaterdagavond is Rogstaekersvorst Stan officieel geïnstalleerd. De installatie gebeurde in een vol Munttheater tijdens de opening van het Vastelaovendj-seizoen. De Rogstaekers werden vergezeld door de Weerter zusterverenigingen en stadsvastelaovendjvereniging D’n Uul uit Roermond.

Afscheid Kansleer

Zaterdag werd ook afscheid genomen van Stefan Jacobs in zijn hoedanigheid als ‘Kanseleer’. Op het podium werden de versierselen ingenomen en kreeg Stefan de ‘hoêsorde’ uitgereikt als blijk van waardering voor zijn verdiensten.

Installatie Vorst

In het bijzijn van loco-burgemeester Gabriels en werd Stan Ockers geïnstalleerd als Vorst van stadsvastelaovendjvereniging De Rogstaekers. Hierbij kreeg de kersverse vorst de bijbehorende draagketting en steek uitgereikt.

Na de installatie sprak Stan de belofte uit om zich voor de volle 111% in te zetten voor de Rogstaekers en de Weerter vasteloavendj. Na de belofte volgde de troonrede waarbij Stan de plannen voor het komende seizoen bekend maakte. Dit gebeurde deels met een knipoog, maar hij wil werk maken om de relatie met de zusterverenigingen te versterken. Ook wil de kersverse vorst af van plastic bekers en zich inzetten voor het Weerter dialect.

De volledige toespraak (in het dialect) kun je teruglezen via: http://iwdg.nl/2mfJIaJ.

Video (met o.a. installatie – belofte – troonrede) via Youtube

https://youtu.be/EOqOWZCUgUw

Tijdlijn:
1m12s: afscheid Stefan Jacobs als Kanseleer.
3m40s: Installatie nieuwe Vorst.
10m55s: De belofte.
16m09s: De troonrede.