Meer keuze in hulp huishouden

Vanaf 1 januari 2018 hanteert de gemeente Weert een nieuwe aanpak bij de regeling hulp voor het huishouden. Voor inwoners met een hulpbehoefte zijn er meer mogelijkheden, zoals het verzorgen van maaltijden en de verzorging van kinderen. Verder krijgen de huishoudelijke hulpen een andere loonschaal. De aanpassingen zijn nodig omdat de gemeente beter wil inspelen op de zorgbehoeftes van haar inwoners, maar ook vanwege andere wetgeving.

De inwoners die nu hulp bij het huishouden of begeleiding ontvangen krijgen in de loop van 2018 een brief met een uitnodiging voor een gesprek om de nieuwe ondersteuning/ indicatie vast te stellen.

Nieuw aanbod

Het nieuwe aanbod bestaat uit vijf verschillende soorten resultaten die een cliënt nodig kan hebben. Het belangrijkste resultaat is een schoon en leefbaar huis. Dat kan uitgebreid worden met het verzorgen van schone was en met regie en instructie, zoals hulp bij de planning en de organisatie van het huishouden. De laatste aanvulling is nieuw. Een cliënt kan verder een indicatie krijgen voor hulp die besteed wordt aan het verzorgen van maaltijden of het zorgen voor kinderen. Ook deze twee resultaten zijn nieuw.

Wethouder Paul Sterk: “De nieuwe regeling maakt duidelijk dat we nog meer oog hebben voor de behoeften van onze inwoners. We ondersteunen met een breder aanbod aan hulp, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren”.

Afspraken met aanbieders

In de nieuwe manier van bekostigen is rekening gehouden met hogere loonkosten bij de aanbieders vanwege de invoering van een nieuwe loonschaal in de cao. Medewerkers worden straks in een hogere salaristrap geplaatst én hebben een hoger uitloopperspectief.

Verder hanteren de drie gemeenten in Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert) voor iedere cliënt hetzelfde tarief. Op die manier ontbreekt de financiële prikkel om onnodig zwaardere hulp in te zetten. Om de continuïteit in de ondersteuning aan de cliënt te verzekeren, ontvangen aanbieders voortaan bekostiging voor 49 weken hulp per jaar in plaats van 47 weken. Cliënten ontvangen daardoor jaarlijks dus ook meer hulp bij het huishouden.

Begroting

De hogere tarieven voor hulp bij het huishouden worden voor 2018 opgevangen binnen de gemeentelijke begroting. Het is nog niet bekend wat de meerjarige financiële gevolgen zijn van de invoering van de nieuwe loonschaal.