Het College wint Jeugd Parlement

Foto via: College.nl

Op 17, 18 en 19 januari 2018 vond het Limburgs Jeugd Parlement 2018 plaats op kasteel de Berckt in Baarlo. Tijdens deze driedaagse bijeenkomst zochten 11 leerlingen van de debatclub van Het College, onder de vlag van Frankrijk, samen met leerlingen van andere Limburgse scholen naar oplossingen voor Europese problemen.

De eerste twee dagen werd er binnen een zestal commissies gedebatteerd: Buitenlandse zaken, Algemene zaken, Ethische zaken, Sociale zaken, Economische zaken en Verkeer & Milieu. Van ieder land neemt één afgevaardigde plaats in een commissie. Iedere commissie krijgt vooraf een opdracht om tot een bepaald wetsvoorstel te komen.

Als grande finale werd er afgesloten met een plenaire vergadering in het stadhuis van Venlo waarbij de resoluties werden verdedigd. De leerlingen van Het College streden en met resultaat: zij werden uitgeroepen tot overall-winnaar van het Limburgs Jeugd Parlement 2018! Een geweldig resultaat waar ook de beide begeleiders dhr. Maas en dhr. Coenders bijzonder trots op zijn.

Het Limburgs Jeugd Parlement is de ideale mogelijkheid om met leeftijdsgenoten op een uitdagende manier na te denken over wereldproblematiek.