Lintje voor Annelies Kreber – Bakker

(Foto’s) Uit handen van loco burgemeester Geert Gabriëls, ontving mevrouw Kreber – Bakker op donderdag 15 februari 2018 een Koninklijke onderscheiding.

Dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering van het Bethelkoor. Zij kreeg de versierselen uitgereikt die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw A.F. (Annelies) Kreber – Bakker woont in Weert.

Christelijk gemengd Bethelkoor

Mevrouw Kreber is al 25 jaar bibliothecaris en lid van de muziekcommissie van dit Koor. Sinds 1994 bekleedt zij de functie van voorzitter. Het koor werkt niet alleen mee aan de diensten in de Bethelkeer, maar ook in het ziekenhuis en in diverse verzorgingstehuizen.

Oecumenische Werkgroep Weert

In 2011 was ze mede – initiatiefneemster en oprichtster van de Oecumenische Werkgroep Weert. Deze werkgroep heeft zowel protestantse als katholieke leden en organiseert elk jaar diverse activiteiten waarbij iedereen welkom is. Aan veel van deze activiteiten wordt een collecte voor een goed doel gekoppeld. Vanaf de oprichting was mevrouw Kreber secretaris / notulist. In januari 2017 is ze tot voorzitter benoemd.

Andere verdiensten

Mevrouw Kreber heeft verschillende functies bekleed binnen de Protestantse Gemeente Weert Budel. Ze zet zich sinds 1994 op zeer betrokken wijze in voor zowel pastorale als bestuurlijke werkzaamheden. Daarnaast is ze lid van het Comité bevrijding en herdenkingen Weert. In de jaren tachtig was ze voorzitter van de Dierenbescherming in Schiedam.