Rollback reactiesysteem

We vallen meteen met de deur in huis. We gaan het oude reactiesysteem terugzetten op Weertdegekste.nl.

Halverwege januari besloten wij om van reactiesysteem te wisselen en een koppeling te leggen met Facebook zodat het aantal kwetsende reacties zou afnemen. Dat doel werd bereikt en het aantal reacties nam sterk af.

Voor ons was het een stukje rust, maar de kritiek aan het adres van WdG zwelde weer aan toen Facebook in opspraak kwam vanwege het datalek. Veel mensen hebben het vertrouwen in Facebook verloren. Dat vertrouwen was er in januari wel nog toen veel bezoekers van WdG voorstelde om een koppeling met Facebook te leggen. Nu is dat heel anders en wordt ons gevraagd en geadviseerd om niet meer afhankelijk te hoeven zijn van Facebook.

Rollback

In de destijds gehouden enquête gaf 71% van de WdG-bezoekers aan dat de reactiemogelijkheid moet blijven bestaan, al dan niet met maatregelen. Met deze feedback in ons achterhoofd hebben we besloten om een ‘rollback’ uit te voeren van het reactiesysteem. Omdat er momenteel geen beter alternatief voorhanden is gaan we terugvallen op het systeem Disqus. Het systeem dat we voor januari 2018 ook gebruikte.

Deze rollback wordt zeer spoedig uitgevoerd. Diegenen die destijds een account hebben aangemaakt kunnen deze ook weer gebruiken.

Aanpassingen

We zijn ons bewust van het feit dat mensen weer anoniem kunnen reageren. We gaan achter de schermen aan de slag met een aanpassing van reglement. Dit gaan we doen in combinatie met het aanpassen van de zogeheten privacyverklaring ten behoeve van de nieuwe Europese privacywet (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht gaat worden.

Ongepast

Bezoekers kunnen op korte termijn dus weer gebruik maken van het Disqus-reactiesysteem. Dat betekent ook dat je reacties als ‘ongepast’ kan melden. Dit doe je door op het vlaggetje achter de reactie te klikken. Wanneer er meermaals een reactie als ongepast wordt gemeld verwijdert Disqus automatisch de reactie zonder tussenkomst van de redactie.