Het bedrijf Fun Thrills uit Weert wil een terrein, gelegen aan de Suffolkweg-Zuid, gebruiken voor outdoor-activiteiten. De locatie betreft het bestaande bosje tussen de Suffolkweg-Zuid
en de Ringbaan-West, ten westen van de sportaccommodaties (tennisvereniging, voetbalclub en honkbalclub) bij sportpark Boshoven. De gemeente Weert staat positief tegenover het voornemen met de voorwaarde dat de groene kwaliteiten van het gebied worden behouden.

Fun Thrills wil voor haar buitenactiviteiten graag een bosrijke omgeving en een open weiland in gebruik nemen. De aard van de activiteiten betreft deels groeps- en terreinactiviteiten in open gebied, deels sport en spel in een boomrijke omgeving. In het plan van aanpak wordt het aanwezige groen zoveel mogelijk behouden. Vanwege de publieke veiligheid bij het openstellen van dit terrein worden onveilige bomen verwijderd en worden er enkele aanpassingen gedaan in het gebied om de toegankelijkheid te verbeteren.

Terugbrengen vennetjes

De initiatiefnemer heeft het plan om een paar voormalige vennetjes in het gebied te herstellen, water terug te brengen en wat doorgangen te maken door het struikgewas. Om het terrein zo natuurlijk mogelijk in te kleden vormt een op te richten takkenwal de afscheiding van het perceel.

Parkeerplaatsen

In het plan wordt er rekening mee dat er voldoende parkeerplaatsen op het perceel worden aangelegd, zodat er niet langs de Suffolkweg geparkeerd hoeft te worden. Er worden bovendien twee inritten aangelegd, zodat het gemotoriseerd en langzaam verkeer van elkaar worden gescheiden. Er zal een gedeelte worden afgebakend zodat 20 tot 40 personenauto’s en voldoende fietsen op het perceel kunnen worden gestald.

Overeenkomst

De gemeente Weert geeft aan dat er een huurovereenkomst wordt gesloten met Fun thrills tot eind 2019, waarna een evaluatie plaats vindt. Op basis van deze evaluatie wordt bekeken of de overeenkomst wordt verlengd. Als in de tussentijd blijkt dat er niet aan de voorwaarden wordt voldaan uit het contract dan wordt de huur per direct opgezegd.