Weert is een van de weinige gemeenten die aanbieders een fatsoenlijk tarief betaalt als vergoeding voor hulp bij het huishouden.

Per 1 april is een nieuwe cao en loonschaal voor personeel werkzaam in de Thuiszorg 2018 ingevoerd. Wethouder Sterk: “Honderden cliënten zijn afhankelijk van goed georganiseerde zorg. Voor aanbieders moet het mogelijke zijn de vele medewerkers een fatsoenlijk salaris te kunnen betalen. Een reële vergoeding voor de geleverde diensten draagt daar aan bij.”

Hulp bij het huishouden is voor veel kwetsbare ouderen en chronisch zieken een voorwaarde om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. In veel gemeenten wordt de huishoudelijke hulp echter onder kostprijs geboden. Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversorganisatie BTN.

Onderzoek

BTN heeft aanbieders van hulp bij het huishouden in vrijwel alle gemeenten gevraagd of ze uitkomen met de tarieven voor huishoudelijke hulp. De aanbieders hebben dat zelf berekend aan de hand van een speciale rekentool. 178 gemeenten hanteren tarieven die niet kostendekkend zijn. In 53 gemeenten krijgen aanbieders net de kosten eruit. Slechts bij 56 gemeenten kunnen aanbieders goed uit de voeten met de tarieven. Eén van die 56 gemeenten is de gemeente Weert.

Nieuwe tarieven

De nieuwe tarieven zijn het resultaat van intensief overleg met de zorgaanbieders over de gevolgen van de nieuwe cao. Het resultaat van het overleg is een tariefsverhoging van 3,30% op het huidige tarief. Op 3 juli heeft het college van burgemeester en wethouders deze tariefsverhoging vastgesteld.

In de nieuwe manier van bekostigen was al rekening gehouden met hogere loonkosten bij de aanbieders vanwege de invoering van een nieuwe loonschaal in de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

De gemeenten in Midden-Limburg West (Nederweert, Leudal en Weert) hebben overeenkomstig het samenwerkingsconvenant, de inkoop van hulp bij het huishouden samen uitgevoerd, en blijven dat ook samen doen.