Sinds 2001 wordt elk jaar het Huis van Nicolaas in Weert georganiseerd. Tot en met 2017 werd het Jacob van Horne museum ingericht als verblijfplaats van Sinterklaas en zijn pieten. Nu het museum wordt gerenoveerd is er gezocht naar een andere verblijflocatie voor de goede Sint.

Ongeveer 250 vrijwilligers zorgen er samen voor dat kinderen de kans krijgen om te zien hoe Sinterklaas in Weert logeert en zich samen met de pieten voorbereidt op Pakjesavond. Met gemiddeld 9000 bezoekers per seizoen heeft het Huis van Nicolaas zich inmiddels bewezen als evenement. De gemeente wil dan ook graag dat het evenement blijft in Weert.

Vanwege de renovatie van het Jacob van Horne museum is het in 2018 niet mogelijk om het Huis van Nicolaas in het museum te organiseren. Ook na de verbouwing van het museum is het niet waarschijnlijk dat het Huis van Nicolaas aldaar kan worden georganiseerd. Het nieuwe inhoudelijke concept bevat een thematische collectie in het museum die in een vaste opstelling verdeeld wordt over twee gehele verdiepingen.

Alternatieve locaties

De organisatie van het Huis van Nicolaas heeft daarom de afgelopen tijd gezocht naar geschikte alternatieve locaties. De stichting heeft de wens een locatie met een soortgelijke sfeer en stijl te vinden als het Jacob van Horne museum. Daarnaast willen zij graag vasthouden aan het unieke karakter van het Huis; kinderen kunnen in verschillende kamers de Sint en zijn pieten bezoeken.

Door de organisatie zijn diverse opties onderzocht, zoals Cwartier, de Poort van Limburg en voormalige bankgebouwen. Ook is de optie om het evenement geheel in de publieke ruimte op te tuigen onderzocht.

Franciscus Huis

Uiteindelijk is het Franciscus Huis aan de Biest als locatie het meest geschikt bevonden. De voormalige kerk op loopafstand van de binnenstad biedt als evenementenlocatie de faciliteiten die nodig zijn om het evenement te organiseren. Om vast te kunnen houden aan het bestaande concept wordt de grote open ruimte van het Franciscus Huis middels een op maat gemaakt decor opgedeeld in allerlei kleine kamers.

Samenwerking met binnenstad

De organisatie grijpt de verhuizing naar een andere locatie aan om het plan te optimaliseren. Het Franciscus Huis biedt namelijk de mogelijkheid om de bezoekers voor een langere tijd te laten verblijven, daarbij is er zowel aan de kinderen als de ouders gedacht. Kinderen kunnen in het nieuwe concept gemakkelijker zelfstandig de diverse kamers bezoeken. Daarnaast denkt de organisatie samen met centrummanagement en BIZ ondernemers Weert na overeen passend uitgebreid programma in de binnenstad, zodat de link met het centrum blijft bestaan.

Financiele bijdrage

Stichting Huis van Nicolaas is actief in het benaderen van sponsoren en het werven van fondsen en subsidies. Hierdoor kan een groot deel van de inrichtingskosten worden gedekt. Er resteert echter nog nog een eenmalige bijdrage van €30.000,- om het nieuwe Huis van Nicolaas in te richten. Het college van B&W wil hierin (deels) een bijdrage leveren. De gemeenteraad heeft het laatste woord hierover en zal binnenkort een besluit nemen om het financiële gat te kunnen dichten. De stichting geeft aan de komende vijf jaar op deze manier het Huis van Nicolaas te willen organiseren.