Start bouw Hotel Rosvelt en KFC

Economie 10 reacties 6 min. leestijd

Nederweert – Loverbosch Beheer (hotel Nobis) maakte donderdag bekend dat op korte termijn uitbreiding wordt gegeven aan het leisure-centre dat in de afgelopen jaren is gerealiseerd aan de Randweg West in Nederweert, direct nabij de afslag Nederweert (N 275) van de A2.

Nu de Provincie Limburg stelling heeft genomen tegen het plan om aan de andere kant van de A2 een Van der Valk-hotel met bioscoop, casino en restaurants te bouwen, is voor Loverbosch Beheer de weg vrij om het vergunde hotel in Nederweert te gaan bouwen.

De afgelopen drie jaar ging de bouw niet van start omdat de gemeente Weert had aangekondigd medewerking te gaan verlenen aan het plan van Van der Valk.

Geen markt voor twee hotels

Al jaren is bekend dat er geen markt is voor twee soortgelijke hotels met dezelfde voorzieningen op slechts 400 meter afstand van elkaar, aldus Loverbosch Beheer. Dit is recent opnieuw bevestigd door marktonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de provincie. Daaruit blijkt dat in Midden-Limburg naast de bestaande en reeds geplande voorraad geen nieuwe hotelkamers meer kunnen komen.

Het naast McDonalds sinds 2008 ontwikkelde leisure-centre omvat op dit moment een casino (WIN), een bowling-centre (Pins & Pints), een life-cooking wereldrestaurant (Atlantis) en een fastfoodrestaurant (Subway). Per week komen hier circa 6.000 bezoekers.

Omdat er vraag uit de markt is naar uitbreiding met soortgelijke vestigingen heeft de initiatiefnemer van het project het voormalige P&R-terrein tussen Randweg-West en A2 als uitbreidingsgebied verworven.

De planologische herbestemming van dit gebied voor leisure is al geregeld in het Convenant Stadspoort (2006) van de gemeenten Weert en Nederweert alsmede de Structuurvisie Nederweert 2010-2020. Ook past het in de uitgangspunten van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (2014).

De bebouwingsmogelijkheden voor horeca en leisure zijn geconcretiseerd in een nieuw bestemmingsplan Leisurekwadrant Randweg West. Dit bestemmingsplan is in ontwerp gereed en wordt op korte termijn voor inspraak vrijgegeven. Dat opent de deur voor het binnenhalen van nieuwe bedrijven.

Kentucky Fried Chicken

Als eerste komt op de uitbreidingslocatie een vestiging van Kentucky Fried Chicken (KFC). Daarnaast zijn er contacten met enkele andere geïnteresseerde bedrijven.

Nu de in Weert geplande bioscoop op losse schroeven staat, kan ook deze leisure-functie in dit gebied komen. De bioscoop heeft dan directe aansluiting op het hotel alsmede de reeds gevestigde en in ontwikkeling zijnde overige voorzieningen.

De ontwikkeling sluit aan bij de plannen die onder de noemer ‘Bengele Beweegt’ concrete vorm krijgen voor de direct aan het leisurekwadrant grenzende sportvelden. Hierdoor ontstaat meer synergie tussen de logisch met elkaar samenhangende functies ‘inspanning’ en ‘ontspanning’.

In samenspraak met de gemeente Nederweert heeft initiatiefnemer Loverbosch (Nobis) besloten het hotel binnen het nu vergrote plangebied iets dichter bij de snelweg te bouwen, op de locatie van het voormalige P&R-terrein. Hierdoor is het hotel beter zichtbaar en beter bereikbaar vanaf de A2, ontstaat een verkeersveiligere ontsluiting vanaf de Randweg West en wordt het parkeerterrein efficiënter benut.

Dit wordt in het nieuwe bestemmingsplan geregeld. Zodra dit bestemmingsplan onherroepelijk is, start de bouw van het hotel.

Stellingname

Initiatiefnemer Loverbosch, de gemeente Nederweert en de reeds aan de Randweg West gevestigde leisurebedrijven zijn verheugd over de heldere stellingname van de Provincie met betrekking tot de hotelplannen. Hiermee komt een einde aan de sinds 2015 durende onduidelijkheid en kan het Leisure- Kwadrant Nederweert worden afgerond zoals het is bedoeld. Verder wordt tegemoet gekomen aan de vraag van ondernemers uit de regio die behoefte hebben aan extra hotelcapaciteit. Ten slotte zal het hotel evenals de andere nieuwe vestigingen bijdragen aan de werkgelegenheid in de regio Weert/Nederweert.

Loverbosch ontwikkelt en exploiteert ruim 30 jaar horeca- en leisureconcepten in de Peel en Midden- Limburg. Op dit moment zijn in Asten, Helmond en Deurne hotels in exploitatie met in totaal 250 kamers. Diverse voorzieningen zoals café/restaurants, congresruimten en wellness maken deel uit van deze hotels. Nederweert is de vierde tot ontwikkeling gebrachte locatie.

‘Hotel Rosvelt Nederweert’ wordt als 4-sterren hotel geëxploiteerd en krijgt een hoog kwaliteitsniveau. De hotels van Loverbosch opereren onder de vlag van ‘Golden Tulip’ of ‘Best Western’. Een keuze tussen deze twee labels is voor Nederweert nog niet gemaakt.

Door de initiatiefnemer en de exploitanten samen is in de jaren 2008 tot 2015 ondanks de toen slechte economische omstandigheden in leisure-centre Nederweert ruim € 10 mln geïnvesteerd (exclusief McDonalds). Nu wordt de afronding van het project versneld ter hand genomen. De uiteindelijke investering bedraagt ruim € 35 mln.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
10 reacties