Cursus dialect schrijven Veldeke

Binnenkort start Veldeke weer met een serie cursusavonden, bedoeld voor dialectsprekers die zich verder willen bekwamen in het schrijven van dialect.

Op een zevental bijeenkomsten worden oefeningen gedaan in klankherkenning en gebruik van leestekens, zodat iedereen dit voor eigen gebruik gemakkelijker kan hanteren. Wat is een sleeptoon, stoottoon of naslag? Voor de komende cursus zijn nog enkele plaatsen vrij.

Belangstellenden kunnen voor informatie terecht bij Veldeke-secretaris Jan Moonen, telefoon 537790 of mail: [email protected]. Aanmelding is mogelijk tot 18 september a.s.