Foto via: Gemeente Weert

Op woensdag 10 oktober organiseerde de gemeente Weert een symposium over het thema arbeidsuitbuiting.

Bij dit symposium waren medewerkers vanuit allerlei overheidsinstellingen aanwezig. Er werd onder andere gewerkt aan meer bewustwording voor arbeidsuitbuiting, het herkennen van signalen en het vergroten van begrip voor slachtoffers.

Fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden

In Nederland heeft elke werknemer recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Toch komt arbeidsuitbuiting voor in bijna alle branches. Arbeidsuitbuiting en de aanpak hiervan zijn echter complex en er bestaat nog veel onwetendheid.

Burgemeester Jos Heijmans van Weert en tevens portefeuillehouder Mensenhandel in Limburg: “Arbeidsuitbuiting is vaak nog een onbekend thema. Allereerst worden signalen niet direct herkend en opgepakt. Daarnaast hebben slachtoffers zelf vaak niet door dat ze worden uitgebuit, omdat ze hun recht niet kennen of omdat ze de taal niet spreken. Het is belangrijk dat professionals zich verdiepen in het herkennen van de signalen zodat ze eventuele misstanden aan de kaart kunnen stellen. Vandaag werd hier met praktijkvoorbeelden gewerkt aan die bewustwording.”

Praktische en aansprekende presentaties

Om de aanwezigen zoveel mogelijk handvaten te geven in de aanpak werden praktische en aansprekende presentaties verzorgd door onder andere sprekers van de Inspectie Sociale Zaken en Werk (ISZW), het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG en slachtoffer van mensenhandel.

6 REACTIES

 1. Waren er ook profesionele vertegenwoordigers vh UWV aanwezig die het misbruik v WW uitkeringen door o.a Polen, die onze taal niet verstaan maar wel begrijpen hoe ze misbruik v onze regelingen kunnen maken. ?

 2. Onze nationale overheid bepaalt voor de Nederlandse gepensioneerden een rekenrente om hun pensioen te bepalen. Dat is ook bewustwording?
  En nu moet ik me druk maken over arbeidsuitbuiting.
  Sorry, (mijn) Gemeente Weert.
  Arbeidsuitbuiting is een (ander) woord voor slavernij.
  Een symposium? Verandert daar niets aan.
  Ik kijk uit naar het symposium “Weert zoals de Weertenaar wil zijn”. Net als alle andere arbeidzame Nederlanders! Uitgebuit?

 3. Er worden weer appels met peren vergeleken. Arbeidsuitbuiting is je als onderneming verrijken ten koste van diegenen, die niets bezitten, behalve hun vermogen te kunnen werken. Daar misbruik van maken is wat mij betreft een misdaad.
  Doordat in het begin van de vorige eeuw uitbuiting door de strijd en onderlinge solidariteit van de arbeiders is ‘vertaald” in c.a.o’s en wetten hebben we nu welvaart. Voor de helderheid, ook fraudeurs dienen hard te worden aangepakt, binnen de rechtsorde die wij in Nederland hebben

 4. Vreemd genoeg wil gemeente Weert uitbuiting/slavernij juist faciliteren. In het nieuwe voorgestelde ‘beleid’ kan iedereen kan overal ‘arbeidmigranten’ gaan huisvesten. Blijkbaar zijn dat geen normale mensen die in normale woningen of in een hotel hoeven te verblijven.

 5. Volgens werkgevers, uitzendbureau’s en overheidsinstanties komen deze uit te buiten Oost-Europese slaven niet om te wonen naar West-Europa, maar om te werken.
  Back to the “Roots”. Ooit gezien of gelezen?

 6. Diezelfde die voor de arbeidsuitbuiting zorgen, zorgen ook voor het misbruik van bepaalde uitkeringen en regels, omdat, zoals u zelf al zegt, de Oost-Europeanen meestal geen of slecht Nederlands spreken en het met hulp geregeld moet worden. De Oost-Europeanen zelf zien van dat geld niets of heel weinig, soms misschien 15 – 20% en de rest gaat (wegens gemaakte onkosten) naar de helpers. Als het bedrog uitkomt, zoals nu weer, dan zijn de Oost-Europese werkers de schuldige (want hun naam staat er boven) en de hoofdschuldige komen er mee weg.
  Ik denk niet dat ik u hoef uit te leggen wie die uitbuitende helpers zijn.

Comments are closed.