Bouw hotel & KFC flinke stap dichterbij

De gemeente Nederweert heeft het bestemmingsplan dat de verdere leisure-ontwikkeling in het
Leisurekwadrant van de Stadspoort aan de A2 mogelijk maakt, in procedure gebracht. Daarmee
komt de bouw van het hotel door Loverbosch Beheer BV uit Asten een flinke stap dichterbij. De
definitieve vaststelling van het bestemmingsplan staat gepland voor de raadsvergadering van 5
februari 2019. Als er onderweg geen hobbels optreden start de bouw gelijk na de zomer van 2019.

Loverbosch Beheer BV kondigde in augustus aan de leisure activiteiten aan de Randweg West uit te willen breiden en te starten met de bouw van het hotel. Het geplande hotel verschuift binnen het plangebied naar een voormalige carpoolplaats. Hierdoor verbeteren de zichtbaarheid en bereikbaarheid van het hotel vanaf de A2.

Naast het hotel zijn er twee concrete plannen voor andere leisure voorzieningen. Een van deze initiatieven is de vestiging van een Kentucky Fried Chicken (KFC).

Plan ter inzage

Het benodigde bestemmingsplan is zorgvuldig voorbereid. Het college van burgemeester en wethouders van Nederweert besloot op 6 november 2018 het ontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen. Het ligt de komende weken ter inzage voor geïnteresseerden. Op 5 februari 2019 wordt het plan ter definitieve besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Mooie aanvulling

Het bestemmingsplan geeft uitwerking aan de eerder gemaakte afspraken uit het convenant Stadspoort (gesloten tussen de gemeenten Nederweert en Weert) en de Structuurvisie Nederweert. Het initiatief zorgt voor een mooie aanvulling op de al aanwezige voorzieningen in het Leisurekwadrant. De afronding van het kwadrant met het hotel is van evident belang voor de overige leisure voorzieningen en sluit tevens goed aan op de naastgelegen sportparken.

Concrete stap

Burgemeester Evers is verheugd met deze ontwikkelingen. “Het in procedure brengen van het bestemmingsplan is een concrete stap in de realisatie van het hotel. Het nemen van deze stap toont aan dat de initiatiefnemer er vol voor gaat. De komst van het hotel is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het Leisurekwadrant en de vraag van ondernemers uit de regio die behoefte hebben aan extra hotelcapaciteit.”

Belangrijke regiofunctie

Initiatiefnemer Loverbosch is blij dat de bouw van het hotel, naar het zich laat aanzien, op korte termijn van start gaat. “De afgelopen 10 jaar hebben wij veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van deze locatie, die door industriële bebouwing en een opslagterrein een matige uitstraling had. Wij hebben dat getransformeerd naar een levendig leisuregebied, dat samen met het Bedrijvenpark Pannenweg een representatieve entree vormt van Nederweert vanaf de A2. De afronding met een hotel stond steeds op ons programma en kan met dit bestemmingsplan op een nóg betere plaats tot stand komen. Omdat het hotel voor de hele regio een belangrijke functie gaat vervullen, hebben we voor de naam ‘Weerterland Hotel’ gekozen.”