2018 was druk jaar voor de brandweer

Foto: lege brandweerkazerne tijdens storm

De brandweer van Weert heeft een druk jaar achter de rug. In 2018 mochten de brandweerlieden 635 keer uitrukken. Dat is meer dan voorgaande jaren. In 2017 werden er 530 uitrukken geregistreerd en in 2016 473 uitrukken.

Bij de stijging van het aantal uitrukken liggen hoofdzakelijk de januaristorm en de vele bosbranden in de zomer aan ten grondslag. Van de 635 meldingen waren er 459 voor binnen de gemeente Weert en 176 voor buiten de gemeentegrenzen.

635 meldingen

201 brandmeldingen
106 ongevallen
100 automatische meldingen (meestal loos alarm)
228 overig (dienstverlening, gezondheid, leefmilieu)

Opvallende uitschieter

In 2018 werden er 100 automatische brandmeldingen geregistreerd. Meestal betrof het loos alarm. Het nieuwbouwcomplex Hornehoof aan de Vogelsbleek was een van de opvallende in het geheel. Daar ging ruim 20 keer het automatisch brandalarm af. Er lopen gesprekken om het probleem met het brandalarm te verhelpen.