Sportpark Boshoven is aangelegd in de jaren ’70 en inmiddels verouderd. Sinds een aantal jaar werken de clubs op het sportpark samen in de Open Club Weert-Noord Verenigd! Samen met die Open Club heeft de gemeente Weert nu een plan gemaakt voor de herinrichting van het park. Het doel is dat Sportpark Boshoven ook in de toekomst een park is waar iedereen graag komt om te sporten, een wandeling te maken of een wedstrijd of concert te bezoeken.

Klaar voor de toekomst

De herinrichting van het park duurt een aantal jaar en vraagt een investering van de gemeente Weert. Volgens het college van Burgemeester en Wethouders is deze investering nodig om het park toekomstbestendig te maken. Met de herinrichting van het park wordt ook de samenwerking tussen de clubs gestimuleerd. Het voorstel voor de herinrichting van Sportpark Boshoven wordt 3 juli besproken in de gemeenteraad.

Opknappen nodig

Het meer dan 40 jaar oude sportpark Boshoven is aan een opknapbeurt toe. Wegen en paden zijn verouderd, er zijn parkeerproblemen en de verkeersveiligheid is niet optimaal. De uitstraling van het park is niet meer van deze tijd en is toe aan verbetering. Er komt een nieuwe wegen- en padenstructuur, het aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen wordt uitgebreid en er komt meer ruimte om te verblijven en te recreëren in het park. Door het park komt een pad naar de Suffolkweg, zodat het park ook vanaf die kant toegankelijk is voor fietsers en voetgangers.

Samenwerking clubs

Op het park zijn 13 verenigingen en instellingen op het gebied van sport, onderwijs, welzijn en cultuur actief. Dat varieert van professioneel basketbal tot hondensport, van muziekpodium de Bosuil tot voetbal en van jongerenwerk tot tennis.

De Open Club organiseert onder andere de Koningsspelen en op 29 juni is er een sport- en speldag voor mensen met een beperking. De gemeente Weert juicht deze samenwerking van harte toe. Door samen te werken en krachten te bundelen, houden we het verenigingsleven sterk en de voorzieningen in onze gemeente op peil.