Na de storm van afgelopen avond werd bij daglicht goed zichtbaar welke krachten moeder natuur in haar macht heeft. Naast de omgevallen bomen bleek ook bij het Blauwe Meertje een ravage te zijn aangericht.

Op het Bassin bleef de schade voor de Stadstriathlon beperkt, maar de tent op het parkeerterrein bij het Blauwe Meertje bleef niet gespaard. De zware windstoten hadden er voor gezorgd dat de tent metershoog tussen de bomen werd gewaaid. Het was vanochtend dan ook flink schrikken toen de ravage werd aangetroffen.

Vandaag werd er meteen actie ondernomen. De tentverhuurder bracht de schade in kaart en ging meteen in overleg met de triathlon-organisatie voor een oplossing. De kapotte tent wordt momenteel geruimd en alle betrokken partijen zijn momenteel hard aan het werk om voor komend weekend een oplossing te bieden zodat de Stadstriathlon gewoon door kan gaan.

2 REACTIES

 1. Helaas was dit ook tijdens carnaval niet het geval. Niet op aan iedere staander ballast en de ballast die er wel was was met een enkele dunne span-band vastgezet.

 2. Bij festiviteiten, en sportwedstrijden worden vaak tenten geplaatst…de vraag is waarom?
  Het antwoord is om bij slecht weer, onder andere onderdak te bieden aan deelnemers en eventueel toeschouwers.
  Als deze weersomstandigheden zich afgelopen weekend hadden voorgedaan, waren mensen die zich in en om de tent bevonden niet veilig zijn geweest.
  De tent is niet onderworpen aan de veiligheids aspecten die daarvoor nodig zijn!
  Dit werd wel gedaan met de tenten in het centum tijdens carnaval. Daar werden per staander 1000 kg ballast aan bevestigd op last van de veiligheidsprominenten,
  De veiligheidsregels voor deze tent zijn door laksheid en of onervarenheid niet toegepast!!
  Diegene die daar voor verantwoordelijk zijn, moeten zich eens duchtig achter de uurkes krasse…

Comments are closed.