165 nieuwe bomen op Keent

De gemeente Weert is bezig met de voorbereidingen voor het vervangen van de riolering en het opnieuw inrichten van een aantal straten in de wijk Keent. Vanaf 19 augustus wordt er in de Zuiderstraat een start gemaakt met de werkzaamheden. Gestart wordt met het rooien van een aantal bomen. Na de herinrichting worden er nieuwe bomen en andere soorten groen terug geplant.

Rooien van bomen

BTL realisatie BV gaat van 19 tot en met 23 augustus een aantal bomen rooien in de wijk Keent. Daarna worden de nog aanwezige stobben verwijderd. De ontstane gaten worden daarna voorzien van tijdelijke bestrating. Het verwijderen van bomen is nodig om de werkzaamheden aan de riolering te kunnen uitvoeren. In totaal worden er 91 bomen verwijderd. Nadat de herinrichting heeft plaatsgevonden worden er 165 bomen terug geplant.

Mooie update voor de wijk

Wethouder Martijn van den Heuvel; ‘Het is jammer dat er een aantal bomen gekapt moeten worden. We doen er in de gemeente alles aan om het groen te behouden, maar in dit geval is het noodzakelijk vanwege de herinrichting. De riolering moet vervangen worden. Daarna wordt het weer een prachtige frisse wijk met mooie wegen, een goed functionerende riolering en bomen die passen in het straatbeeld.’

Aannemer beschikbaar voor vragen

Buurtbewoners zijn al geïnformeerd over de werkzaamheden. Daarnaast is er op woensdag 11 september van 16.00-20.00 uur in het Keenterhart een inloopmoment georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen hier het ontwerp en de planning bekijken. Daarnaast zijn de aannemer en ambtenaren van de gemeente aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Meer informatie is ook te vinden via de website www.weert.nl/rioolkeent.