De organisatiestructuur van het St. Jans Gasthuis in Weert gaat op de schop. Deze reorganisatie treft 18 medewerkers van het Weerter ziekenhuis. De medewerkers hebben recentelijk te horen gekregen dat hun werkzaamheden binnen het ziekenhuis per 1 september a.s. zullen veranderen. Sommigen krijgen een andere functie toegewezen.

Een woordvoerster van het SJG licht toe: “We werken stap-voor-stap toe naar een vernieuwde organisatiestructuur, die het ziekenhuis slagvaardiger maakt voor de toekomst. Dit betekent dat er nieuwe functies zijn gekomen en dat sommige bestaande functies aangepast worden of verdwijnen. Het is de bedoeling dat we voor alle betrokkenen, het betreft 18 medewerkers, een goede en passende plek vinden in onze organisatie. Voor hen is het begrijpelijk een spannende periode”.

De reorganisatie heeft geen direct gevolg voor de dienstverlening van SJG Weert. Het is de bedoeling dat ze met de vernieuwingen slagvaardiger kunnen werken, wat de zorg voor de patiënten en de gezondheidszorg in de regio ten goede zal komen.