De gemeente Weert gaat in het najaar werkzaamheden uitvoeren in het gebied van De IJzeren Man. Er worden nieuwe bomen geplant, er wordt onderhoud uitgevoerd bij het Eendenven en het Zwanenven en er vindt een begrazing van schapen plaats. Met deze werkzaamheden zorgt de gemeente ervoor dat het gebied op een duurzame manier in stand gehouden wordt. Mensen die geïnteresseerd zijn in deze werkzaamheden kunnen op 4 oktober mee op een excursie waar extra uitleg wordt gegeven. Hier wordt ook input opgehaald voor het onderhoudsplan in 2020.

Jonge klimaatbestendige bomen planten

Door de storm in januari 2018 heeft de gemeente bomen moeten kappen in het IJzeren Mangebied. Deze bomen zorgden namelijk voor een onveilige situatie. Door de opruimwerkzaamheden is nu een kans ontstaan om groepen jonge klimaatbestendige bomen te planten. De gemeente plant boomsoorten die beter bestand zijn tegen de veranderende weersomstandigheden. Deze aanplant zorgt voor afwisseling in het bos met jonge en oude bomen en verschillende soorten. Dat maakt het bos aantrekkelijker voor planten en dieren, maar ook beter bestand tegen ziektes, plagen, stormen en klimaatverandering.

Onderhoud Eendenven en Zwanenven

De gemeente gaat dit najaar het toegangspad bij het Eendenven verbeteren en toegankelijker maken. Ook wordt een kwart van de oever van het Eendenven opgeschoond door houtig opschot te verwijderen. Een beverdeskundige heeft onderzoek gedaan naar de effecten van deze geplande maatregelen. Het beheer is hierop aangepast en houdt zo het aanwezige leefgebied van de bever in stand. In het Zwanenven wordt rietbegroeiing in fases gemaaid, zodat het open water niet dichtgroeit met planten.

Schapenbegrazing

Daarnaast gaan circa 250 schapen in het gebied grazen. Deze kudde trekt door het gebied en eet daarbij grassen en kruiden. Een deel van deze grassen en kruiden blijft staan en is geschikt als overwinteringsplek voor insecten en kleine zoogdieren. Bovendien verspreidt de rondtrekkende kudde schapen verschillende zaden en insecten van het ene naar het andere natuurterrein.

Excursie

Op 4 oktober organiseert de gemeente een excursie in De IJzeren Man. Hier wordt uitleg gegeven over alle werkzaamheden die in 2019 zijn uitgevoerd en nog worden uitgevoerd. Daarnaast wil de gemeente input ophalen voor het onderhoudsplan in 2020. De excursie start om 15.15 uur in het Natuur- en Milieucentrum in het IJzeren Mangebied en duurt naar verwachting tot 16.45 uur. Inloop vanaf 15.00 uur. Aanmelden kan door een email te sturen naar [email protected]