Kerststal in Maasstraat gaat weer open

Vanaf komende zaterdag kun je weer een kijkje nemen in de kerststal bij de Zusters Birgittinessen. Zaterdag gaan de poorten voor het eerst open om 13.30 uur.

Ook dit jaar hebben de Maasstraat winkeliers weer een kerststal gerealiseerd in het Klooster van de Birgittinessen in de Maasstraat. De beeldengroep is weer uitgebreid. Op 22 en 27 december maakt de beeldengroep plaats voor kinderen van FC Oda die de kerststal gaan uitbeelden. Op 25 en 26 december ligt er zelfs een echt kindje Jezus in de kribbe.

De openingstijden zijn 14-15-18 december en van 21 t/m 29 december, dagelijks van 13.30 – 17.00 uur. Entree voor volwassenen € 2,- en kinderen € 1,- De opbrengst komt geheel ten goede aan het behoud en het onderhoud van het Klooster.

Meer informatie: https://www.facebook.com/kerststalweert/ en https://www.facebook.com/birgittinessen/.