Ochtendspits weer in ANWB file top 10

De ochtendspits tussen Weert en Eindhoven staat ook dit jaar in de file top 10 van de ANWB. Net als vorig jaar staat het traject tussen Budel en Valkenswaard op plek 8.

Op nationaal niveau is in 2019 de filezwaarte (lengte x duur file) met 17 procent opnieuw fors gestegen. Dat concludeert de ANWB op basis van haar filecijfers, gedurende het hele jaar gemeten over alle A- en N-wegen van het hele Nederlandse wegennet. Niet alleen tijdens de spitsuren nam de filezwaarte toe maar ook overdag ondervond het verkeer het afgelopen jaar veel meer hinder van files.

Naast het grote aanbod is ook het weer van invloed geweest op de doorstroming van het verkeer. De drukste dag was dinsdag 22 januari toen sneeuwval en gladheid in de oostelijke helft van het land leidden tot grote verkeershinder met een filerecord van maar liefst 2.287 kilometer. Ook het regenachtige weer in oktober en november zorgde voor een fors aantal uitzonderlijk drukke spitsen.

“De ANWB constateert veel extra hinder door kop-staartbotsingen in files. Met meer alertheid van de weggebruiker moet dat toch kunnen worden voorkomen”, aldus de ANWB.