Veldeke ‘Laeze en schriêve’ cursus

De belangstelling voor de Veldeke-cursussen blijft onverminderd groot. Binnenkort gaat weer een nieuwe basiscursus ‘Laeze en schriêve’ van start.

Geïnteresseerde dialectsprekers die zich verder willen bekwamen in het correct schrijven van hun dialect kunnen inschrijven tot uiterlijk 30 januari. Te beginnen vanaf 5 februari wordt op een zevental woensdagavonden geoefend in klankherkenning en gebruik van leestekens, zodat iedereen dit voor eigen gebruik gemakkelijker kan hanteren.

Neem voor nadere informatie contact op met Veldeke-secretaris Jan Moonen via mail: [email protected] of telefoon 0495-537790.