Waarschuwing loden waterleidingen

In woningen en andere panden die zijn gebouwd voor 1960 kunnen ze nog voorkomen: loden leidingen. Voor zwangere vrouwen en kleine kinderen tot en met 7 jaar kunnen kleine hoeveelheden lood in drinkwater gezondheidsrisico’s opleveren. Daarom adviseert de Gezondheidsraad huiseigenaren om loden waterleidingen te vervangen.

Vooral in woningen gebouwd tot 1960

Loden leidingen worden sinds 1960 niet meer gebruikt bij de bouw van woningen en binnen installaties. Alle drinkwaterbedrijven hebben sindsdien vrijwel alle loden leidingen in het distributienetwerk vervangen door andere materialen. Toch kunnen dit soort leidingen nog wel voorkomen in woningen en andere panden die zijn gebouwd voor 1960.

Risico’s voor zwangere vrouwen en jonge kinderen

Lood is een zwaar metaal waar we dagelijks mee in contact komen. Het komt nog in hele kleine concentraties voor in het milieu. Het zit dus ook in ons voedsel en als je loden leidingen in huis hebt, krijg je ook een kleine hoeveelheid binnen via lood in drinkwater. Onderzoek heeft aangetoond dat een teveel aan lood een negatieve invloed kan hebben op de ontwikkeling van hersenen en het zenuwstelsel van ongeboren en jonge kinderen tot en met 7 jaar. Het kan leiden tot een iets lager IQ (2 tot 5 punten) en gedragsveranderingen. Vooral zuigelingen die flesvoeding krijgen zijn kwetsbaar.

Advies om de loden leidingen te vervangen

Buitenshuis zijn de loden leidingen vrijwel altijd vervangen. Binnenshuis geldt dat de huiseigenaar daar zelf verantwoordelijk voor is. Het advies is om de loden leidingen te vervangen voor kunststof of koper. Soms is dat lastig omdat leidingen weggewerkt zitten. Vervang dan vooral de leiding die je het meest gebruikt voor waterconsumptie. Vaak is dit de keukenkraan.

Meer informatie

Wil je meer weten over loden leidingen in uw woningen of het vervangen daarvan? Neem dan contact op met een erkend installateur. Meer informatie vind je op: https://www.wml.nl/alles-over-water/drinkwater-kwaliteit/loden-leidingen-in-huis-laat-ze-vervangen.