Voorstel kindvoorziening Altweerterheide

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een voorstel voor de bouw van een nieuwe kindvoorziening in Altweerterheide aan de gemeenteraad voor te leggen.

In deze nieuwe voorziening komen basisonderwijs, kinderopvang en sociaal-culturele activiteiten onder één dak. De voorkeur gaat uit naar nieuwbouw zodat het gebouw op de best mogelijke manier aansluit bij alle behoeften. De gemeenteraad besluit 15 april over dit voorstel.

De gemeente Weert investeert veel in onderwijs. Goed onderwijs is cruciaal voor een leefbare samenleving en een vitale economie. Daarom doet de gemeente meer dan alleen scholen bouwen. De gedachte van een integraal kindcentrum (IKC) is hierbij belangrijk. Een IKC is een maatschappelijke onderneming waarin verschillende voorzieningen voor kinderen van 0 tot 13 jaar zijn samengevoegd. Het centrale uitgangspunt is de ontwikkeling van het kind. De nieuwe kindvoorziening in Altweerterheide is hier een goed voorbeeld van.

Verder stimuleert de gemeente met de experimenteerruimte onderwijs al dat leerlingen, ouders, docenten of schoolbesturen zelf met ideeën komen om onderwijs te verbeteren. Goede voorzieningen zijn daarbij ook essentieel.

Wethouder Geert Gabriëls: “Ik ben blij dat we erin geslaagd zijn met alle samenwerkende partijen een eigentijdse voorziening voor kinderen in Altweerterheide te ontwikkelen. Ook is er aandacht voor duurzaamheid en kunnen we sociaal-culturele organisaties een plek bieden in hetzelfde gebouw. Ik verwacht dat dit een positief effect zal hebben op verbindingen tussen mensen en organisaties in Altweerterheide en een boost zal geven aan het sociaal-culturele leven.”

Nieuwbouw als oplossing

Voor de realisatie van een nieuwe kindvoorziening in Altweerterheide zijn drie opties onderzocht door de gemeente en het schoolbestuur Eduquaat: renovatie van de Sint Jozefschool, (vervangende) nieuwbouw en ‘vernieuwbouw’. De voorkeur van het college gaat uit naar nieuwbouw. Dit levert namelijk een multifunctioneel en duurzaam gebouw op. Eduquaat staat achter deze voorkeur. Bijkomend voordeel van nieuwbouw is dat het gebouw zo te ontwerpen is dat er in de toekomst woningen in te realiseren zijn. Bovendien blijkt uit gedetailleerde berekeningen dat nieuwbouw op lange termijn goedkoper is dan renovatie.

Planning

Op dit moment is het nog niet zeker of de gemeenteraad op 15 april vergadert. Mocht de vergadering doorgaan dan ziet na besluitvorming de planning van het vervolgtraject er op hoofdlijnen als volgt uit. De voorbereiding van het bouwproces vindt plaats vanaf volgende maand tot en met het 4e kwartaal van 2020. De bouw start in het 4e kwartaal van 2020. De oplevering en ingebruikname van de nieuwbouw is het 4e kwartaal van 2021 gepland.