Verdachte situaties in buitengebied

Archieffoto WdG: zoekactie in buitengebied Weert

De Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) heeft de afgelopen week meerdere meldingen ontvangen van inbraken en vernielingen van verkoopautomaten van agrarische ondernemers. De vereniging roept boeren en tuinders, maar ook inwoners, op om extra alert te zijn op verdachte situaties in het buitengebied.

‘Veel agrarische ondernemers worden al hard geraakt door de coronacrisis. Door dit soort inbraken en vernielingen worden ze nog eens extra benadeeld’, vertelt LLTB-bestuurslid Susanne Görtz. ‘Het gaat dan niet alleen om de financiële schade die de ondernemers oplopen door het mislopen van inkomsten of het herstellen van de vernielde automaat. Een dergelijke criminele activiteit heeft ook grote impact op de ondernemer zelf en zijn of haar gezin.’

De LLTB heeft meerdere meldingen van inbraken ontvangen. De automaat wordt leeggehaald en in sommige gevallen zelfs compleet vernield. De LLTB verzamelt en monitort deze meldingen en zet ze vervolgens, desgewenst anoniem, door naar het veilig ondernemen-netwerk. Het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Limburg maakt eveneens deel uit van dat netwerk. In dit samenwerkingsverband werken Ondernemend Limburg, politie, openbaar ministerie, gemeenten en provincie aan het terugdringen en voorkomen van criminaliteit tegen ondernemers.

Via zijn netwerk zorgt de LLTB ervoor dat de melding op de juiste plaats en bij de juiste personen terecht komt. Ook wordt bekeken welke trends en ontwikkelingen te zien zijn en waar op strategisch niveau gezamenlijk tot oplossingen gekomen kan worden. Vanwege het samenwerkingsverband zijn de lijnen kort en zijn betrokken personen snel op de hoogte van wat er speelt.

Meldpunt Criminaliteit in het Buitengebied

Daarnaast roept de LLTB agrarische ondernemers, maar ook inwoners, op om extra alert te zijn op verdachte situaties in het buitengebied. Deze kunnen gemeld worden bij de politie en bij het Meldpunt Criminaliteit in het Buitengebied Limburg van het PVO. Bovendien geeft de LLTB boeren en tuinders tips om hun bedrijf zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor inbrekers. Deze tips variëren van het dagelijks leeghalen van de automaat en het kenbaar maken hiervan door middel van een briefje op de automaat, tot het monteren van (dummy)camera’s en het aanbrengen van (extra) verlichting.