Weerter sportakkoord afgerond

Het Weerter sportakkoord is afgerond. Een document met ambities op sportgebied voor én door Weert. Er ligt een document met lokale ambities om de organisatie van sport toekomstbestendig te maken. Zo is ‘samenwerken’ een belangrijk thema. Slimme verbindingen leggen tussen scholen en sportclubs, of verenigingen die elkaar blijven opzoeken om kennis te delen en samen op te trekken. Zodat uiteindelijk zoveel mogelijk Weertenaren met plezier kunnen (blijven) sporten en bewegen.

Samen met een heleboel vrijwilligers werd in januari en februari een begin gemaakt aan het Sportakkoord. Voor én door Weert. In twee interactieve bijeenkomsten werd er met de diverse sportverenigingen, -aanbieders, scholen en organisaties gesproken over waar Weert trots op is en welke kansen, uitdagingen en acties er zijn voor Weert, op sportgebied. Op basis van die gezamenlijke behoeften en ambities zijn ambities opgesteld.

Daar zou in het voorjaar een vervolg op komen, om samen verder te werken aan het sportakkoord. Door het coronavirus is het helaas anders gelopen – en zag samenwerken en ontmoeten er ineens anders uit. De kerngroep is daarom aan de slag gegaan met de uitkomsten van de twee bijeenkomsten. Met succes, want het Sportakkoord is vorige week ingediend! Het werd – op afstand – ondertekend door de kerngroep: gemeente Weert, Punt Welzijn, Weert in Beweging, FC Oda, Rapiditas en Huis voor de Sport Limburg.

Wethouder van sport Tessa Geelen is trots op het resultaat: “Het mooie van dit sportakkoord is dat het samengesteld is door allerlei inwoners die met sport bezig zijn. In totaal hebben zo’n 80 personen hieraan meegewerkt. Daarom leeft het ook al echt binnen Weert. Dat proberen we, ondanks deze andere aanpak, zo te houden!”

Samen verder in het najaar

In het najaar volgt, als de situatie het toelaat, een bijeenkomst om dit sportakkoord voor te leggen aan diezelfde sportverenigingen, -aanbieders, scholen en organisaties. Dan wordt bekeken of de actiepunten nog steeds voldoende actueel zijn én of er door ‘het nieuwe normaal’ nog andere behoeften en ambities zijn op sportgebied. Zodat het sportakkoord ook in deze situatie aansluit bij het sport- en beweegaanbod in Weert.

Weerter Sportakkoord

Het doel achter het Sportakkoord is om te bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Het document is te lezen via deze link: https://iwdg.nl/3ggt2Hi. Vragen? Stuur dan een e-mail naar [email protected]