Uitgestelde inzamelactie Weert Collecteert

De in april – vanwege corona – uitgestelde geldinzamelactie voor 20 landelijke goede doelen en fondsen van Weert Collecteert! wordt gehouden van 7 t/m 20 september 2020. De gebruikelijke donatie-enveloppen worden deze week  (week van 31 augustus) bezorgd op 22.000 woonadressen in Weert.

Gelet op de huidige situatie rond het coronavirus komt er  geen collectant aan de deur maar kan de donatie-envelop ingeleverd worden op 14 verschillende locaties in Weert die vermeld staan in de brief.  Rechtstreeks doneren kan ook via IBAN: NL09 RABO 0314 2238 27 t.n.v. Weert Collecteert!

Waarom alsnog een inzamelactie in 2020?

Alhoewel het coronavirus nog steeds onder ons is,  denkt bestuur en organisatieteam dat nu alsnog de tijd rijp is voor de jaarlijkse geldinzameling voor de 20 deelnemende landelijke goed doelen en fondsen.

“Juist in de huidige tijd waarin, terecht, de meeste aandacht gericht is op alles wat met het coronavirus te maken heeft, is het goed om de blik te verruimen naar het waardevolle en belangrijke werk van de 20 deelnemende landelijke goede doelen en fondsen. Deze leveren, elk voor hun eigen doelgroep, een waardevolle bijdrage aan de gezondheid van mensen en het maatschappelijk welzijn van mens en dier”.

Voorzitter Richard van Goor

Meer informatie is te vinden op www.weertcollecteert.nl