152 kavels Laarveld fase 3 rond jaarwisseling in de verkoop

Algemeen Economie Weert Reageer 3 min. leestijd
Locatie Laarveld Fase 3

Omstreeks de jaarwisseling 2020/2021 start de gemeente Weert met de uitgifte van 152 kavels voor Laarveld fase 3. Fase 2 van het plan Laarveld is voor een belangrijk deel volgebouwd. Er is nog steeds vraag naar nieuwe woningen en de markt blijft aantrekken. Reden om fase 3 van Laarveld te gaan ontwikkelen.

Plaats voor 152 woningen

Fase 3 is gelegen aan de Laarderweg en wordt verder begrensd door de Schonkenstraat, Schonkenweg, Gertrudisstraat en Ringbaan-Noord. Er komen 152 woningen in de categorieën: zelfbouw, projectmatig (vrijstaand, 2-kappers, patio’s en sociale huurwoningen). Er is een stedenbouwkundig plan opgesteld en een bestemmingsplan gemaakt. Het bestemmingsplan is in juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

“Ik verwacht dat we eind 2020 de werkzaamheden kunnen starten voor het bouwrijp maken van het gebied. Dan wordt ook gestart met de verkoop van de bouwkavels”.

Wethouder Van Eijk

Landelijk wonen dicht bij het centrum van Weert? Laarveld biedt deze unieke combinatie. In Laarveld vindt u een mix van verschillende woningtypen. De woonomgeving bestaat uit veel groen, speelse bermen, waterlopen, pleintjes, bomen en houtwallen.

Duurzaamheid

Het aspect duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Door zijn groene inrichting, infiltratie van hemelwater en materiaalgebruik in het openbaar gebied, is Laarveld fase 1en 2 een duurzaam woongebied. Woningeigenaren hebben ook zelf de nodige duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Denk daarbij aan het gebruik van zonnepanelen en warmtepompen. In Laarveld fase 3 krijgt duurzaamheid nog meer aandacht. Er wordt geen gasnet aangelegd. Het is aan de kopers van de kavels en woningen om te bezien welke alternatieve voorziening het beste past bij hun woning.

Naast het verwarmen van de woningen zijn er nog andere manieren om duurzaam te bouwen. Dat geldt zowel voor de woningen als voor het openbaar gebied. Daarbij kan gedacht worden aan toepassing van circulaire bouwstoffen, het vergroten van de biodiversiteit, vegetatiedaken etc. Alle mogelijke maatregelen worden geïnventariseerd en er worden door de gemeente keuzes gemaakt voor de toe te passen duurzaamheidsvoorzieningen in het openbaar gebied. Voor de toekomstige bewoners komt informatie beschikbaar over duurzaamheidsmaatregelen die op de kavels en in de woningen kunnen worden toegepast.

Informatie

Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is over de plannen van fase 3 van Laarveld wordt dit bekend gemaakt via de website www.laarveld-weert.info Ook worden er later dit jaar informatieavonden georganiseerd waarin de plannen worden toegelicht. Deze informatieavonden worden via de media bekend gemaakt.

Inschrijven bouwkavel

Inschrijven voor een bouwkavel is nu nog niet mogelijk. Zodra dat wel mogelijk is wordt dit bekend gemaakt op de website van de gemeente Weert.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
Geef reactie