Plan voor appartementen op locatie café het Slachthuis

Bij de gemeente Weert is onlangs het planvoornemen ingediend voor het realiseren van 5 appartementen aan de Roermondseweg. Het betreft de locatie Roermondseweg 13-15 waar o.a. het leegstaande pand van Café het Slachthuis ligt. De gemeente is positief over het voorstel, maar plaatst wel nog een paar kanttekeningen.

Potentiële rotte plek

Op de betreffende locatie is sprake van een potentiële rotte plek. Het café met een flinke achterbouw staat al jaren leeg. Voor de kapper zijn voldoende alternatieve locaties beschikbaar, onder andere op de begane grond van het naastgelegen appartementencomplex. Daarmee wordt leegstand elders opgevuld, zo staat in de gemeentelijke documenten.

Verder wordt het aantal m2 commercieel vastgoed teruggedrongen. Het betreft verder een kleinschalige ontwikkeling. Er worden 5 appartementen gebouwd en er vervalt 1 bovenwoning. Het saldo van de toename van het aantal woningen is 4.

Kwaliteitsimpuls

Het voorziene bouwplan voor de Roermondseweg 13-15 past goed binnen de stedenbouwkundige context. In massaopbouw en architectonische uitvoering sluit het gebouw naadloos aan op de direct aangrenzende gebouwen en verdere omgeving. Door de situering van de entree en leefruimtes aan de straatzijde draagt het pand bij aan de levendigheid.

Kanttekening: parkeerplaatsen

Het voornemen is om aan de achterzijde op maaiveld acht parkeerplaatsen op eigen terrein aan te leggen. De toegang tot deze parkeerplaatsen is zodanig gesitueerd, dat twee parkeerplaatsen in de openbare ruimte vervallen. Het betreft openbare parkeerplaatsen aan Martinushof. Het is belangrijk dat er vier openbare parkeerplaatsen behouden blijven, in verband met de parkeerdruk ter plaatse, zo stelt het college van B&W.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan laat de voorgenomen ontwikkeling niet toe. Het bestemmingsplan zal dus eerst gewijzigd moeten worden voordat de bouw van start kan gaan. Nu het college van B&W in principe medewerking verleent kunnen de verdere procedures van start gaan.