Plan tijdelijke woningen Helmondseweg: “Met twee maten meten”

“Het lijkt wel of de gemeente Weert kostte wat kost met de hype van tijdelijke sociale huurwoningen in bestaande woonwijken, wil meedoen. Dat ze kunnen zeggen, in Weert hebben we ze ook. Niet zoeken naar lange termijn oplossingen, maar ze zo snel mogelijk ergens neerzetten”, dat gevoel leeft bij Arjan Baten en de andere bewoners die tegen de komst van de tijdelijke woningen aan de Helmondseweg in Weert zijn.

Tijdelijke woningen

De gemeente Weert heeft het grasveld langs de Helmondseweg aangewezen als mogelijke locatie voor sociale huurwoningen. Het gaat om twee blokken van vijf woningen voor twee oudergezinnen met een spoedindicatie. De tuintjes van drie bij drie meter grenzen zowat aan de woningen van de Buitenwiek en de Achtkantmolen in de wijk Molenakker.

“We hebben vier jaar geleden ons huis aan de Buitenwiek gekocht. Toen waren er nog geen plannen voor de tijdelijke woningen. Je betaalt voor je vrije uitzicht en ineens is je privacy weg en verdwijnt er een stuk groen uit de wijk”, vertellen Arjan en zijn partner Inge Coppen.

Uitbreiding

Bewoners van het kamp op de Achtkantmolen zijn al vanaf 2013 bezig met uitbreidingsplannen. “We willen de grond huren of kopen voor onze volwassen kinderen. Maar niks mag. En nu kunnen er ineens wel tijdelijke woningen komen. Dat schopt tegen het verkeerde been”, zegt Lindy van den Bogaart.

De bewoners van de Buitenwiek hebben ook al meerdere keren aangegeven dat zij graag grond willen kopen om hun kleine tuin te vergroten. “Dat ging toen niet, omdat niet iedereen meedeed en er een scheve zichtlijn zou ontstaan. Nu doet iedereen mee en is dat niet meer aan de orde”, zegt Josine Frankhuizen. 

Veranderende regels

In juni 2020 werd de rust verstoord door een anonieme brief van de gemeente voor een informatieavond. “Vanaf dat moment zijn we op een rijdende trein gesprongen”, zegt Josine. “We hebben veel vragen gesteld aan de gemeente. Maar we kregen niet altijd antwoord op onze vragen of antwoorden die weer nieuwe vragen opriepen. Je voelt je niet gehoord. Telkens werden de regels veranderd. Net of er met twee maten wordt gemeten.” Zo werd een andere locatie afgewezen vanwege het ontbreken van parkeerplekken. Hier niet. Op weer een andere locatie kwam de leefbaarheid te veel onder druk te staan. Hier niet, terwijl in dit cluster van de Molenakker 53% sociale huurwoningen zijn. “Nee, dan gaat het ineens over de hele wijk Molenakker.”

Niet geschikt

Aan de hand van gemeentelijke tekeningen laat Josine zien waarom het gebied niet geschikt is voor tijdelijke bebouwing. “Deze markering geeft aan dat het om een overloopgebied van het kanaal gaat. Waar moet het water straks heen als je dat weghaalt?” In 2013 wilde een groep bewoners een voetpad aanleggen. Dat kon niet vanwege de zinkassen in de grond. “Zet je nu op deze vervuilde grond woningen?” En wat te denken van het geluid. De norm is een paar jaar geleden al verhoogd van 50 naar 53 en 54 decibellen. De tijdelijke woningen komen nog dichter bij de racebaan Helmondseweg, het industrieterrein en aan het kanaal te staan. “Door de nieuwe stuwwanden zorgen de boten voor nog meer trillingen en geluid.” Het woongenot en de veiligheid van de tijdelijke bewoners en hun eventuele kinderen zal hierdoor ook niet voldoen aan de basisvoorwaarden van een goed leefklimaat. Verder is een deel van het grasveld officieel een hondenravotterrein. “Daar blijft maar weinig van over.” Ook het parkeren, de verkeers- en brandveiligheid wegen met name bij de houten chaletbewoners zwaar. “Daar zal echt naar gekeken moeten worden. Evenals de extra groenvoorzieningen.”

Tel je alles bij elkaar op dan brengt het plaatsen van de tijdelijke woningen aan de Helmondseweg veel extra kosten met zich mee. Terwijl het geld oplevert als je een deel van de grond aan de omwonenden verkoopt of verhuurt. “Daar maak je twee groepen bewoners blij mee”, benadrukken Josine Frankhuizen en Lindy van den Boogaart. 


Een bijdrage van Arjanne van Voorst