Plan voor woningen bovenop Cwartier

Om Cwartier aan de Beekstraat in Weert duurzaam en toekomstbestendig te maken is bij de gemeente Weert een plan ingediend voor de realisatie van woningen, bovenop Cwartier.

Cwartier is gevestigd in het voormalige stadhuis van Weert. Er zijn zo’n 100 ondernemers gehuisvest. Jaarlijks komen er zo’n 100.000 bezoekers. De exploitatieperiode loopt nog 5 jaar tot 2025. Omdat een herontwikkeling veel tijd kost heeft de exploitant SKICE nu een toekomst bestendig plan gemaakt.

Het plan

Het plan is om Cwartier in stand te houden en duurzame en betaalbare woningen toe te voegen bovenop het bestaande gebouw. De bestaande situatie krijgt daarmee een extra impuls als het gaat over een bruisende binnenstad.

In de schetsen is een toevoeging van drie verdiepingen te zien. Het zijn echter nog schetsen om het plan te visualiseren, het is geen definitief ontwerp.

De initiatiefnemer wil effecten van een grote herontwikkeling zoals financiële risico’s en een bouwput voorkomen. Daarnaast heeft men respect voor de bewoners van bestaande woningen.

De financiële waarde die zal ontstaan zal worden ingezet om Cwartier te verduurzamen. Verder wil men het gebruik van de onderliggende parkeergarage stimuleren.

Creatieve invulling

SKICE denkt met dit plan op creatieve wijze invulling te geven aan de toekomst van een belangrijk deel van de Weerter binnenstad. Volgens hen blijft het goede behouden en daarbij wordt daarnaast ingespeeld op de maatschappelijke behoefte aan het uitbreiden van betaalbare duurzame woningen.

Om de haalbaarheid te toetsen heeft SKICE de gemeente verzocht om opdracht te verstrekken om de haalbaarheid verder uit te werken.