Arriva verlengt vakantiedienstregeling t/m 17 januari

Zoals bekend is er in Nederland sinds 15 december een lockdown van kracht. Die leidt tot verdere wijzigingen van reizigersaantallen en gewijzigde reispatronen. Arriva beweegt daarin mee en zal de vakantiedienstregeling van Arriva in Limburg daarom verlengen.

Concreet betekent dit dat de vakantiedienstregeling voor alle bussen in Limburg – en voor de ritten van de Maaslijn (RS11) – tot en met zondag 17 januari van kracht blijft. Voor de overige treinlijnen in Limburg kent Arriva geen vakantiedienstregeling en daarom rijden die treinen als altijd. De OV-Servicespunten van Arriva in Limburg blijven geopend met enkele wijzigingen rond de feestdagen.

Als de corona-periode Arriva iets leert is dat niets zo veranderlijk is als de werkelijkheid. Er zijn minder reizigers in het openbaar vervoer en ook reispatronen zijn de afgelopen periode duidelijk gewijzigd. Met de van kracht zijnde lock-down wordt ten strengste geadviseerd alleen te reizen als dat noodzakelijk is; meer mensen werken thuis, verschillende winkels zijn gesloten en onderwijs wordt op afstand gegeven.

Het ov blijft wel beschikbaar voor noodzakelijke reizen. Arriva voelt, net als de andere vervoerbedrijven, de verantwoordelijkheid om reizigers naar hun bestemmingen te blijven brengen. Arriva monitort de reizigersaantallen en houdt in haar dienstregeling rekening met die gewijzigde werkelijkheid.  

Arriva Limburg bus

Vanaf de start van de lockdown op 15 december heeft Arriva alle scholierenlijnen gestopt. Voor alle andere lijnen geldt dat die een dienstregeling rijden zoals die op de borden vermeld staat als ‘vakantiedienstregeling’. Die vakantiedienstregeling wordt nu verlengd tot en met 17 januari 2021– en is daarbij minimaal aangepast op de einddatum van de lockdown.

Voor de buurtbuslijnen, die al sinds de eerste lockdown in maart 2020 niet rijden, wordt gewerkt aan een opstart. Voor die start is het nodig de bussen aan te passen met kuchschermen, extra ventilatie en het aanbrengen van een extra filter. Daarnaast moeten er voldoende vrijwilligers bereid zijn om weer te gaan rijden. Het is de bedoeling met de buurtbussen medio januari weer te starten als aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Arriva Limburg trein

De treinlijnen van Arriva in Limburg (RE18, RS18, RS 12 en RS15) rijden, behoudens de Maaslijn, een ongewijzigde reguliere dienstregeling. Voor de Maaslijn (RS 11) zal de vakantiedienstregeling starten vanaf 21 december. Die dienstregeling blijft van kracht, net als voor de buslijnen, tot en met 17 januari 2021. De Arriva OV-Servicepunten op de stations blijven open. Er zullen enkele aanpassing in de openingstijden zijn rond de feestdagen. 

Noodzakelijke reizen

Arriva doet een dringend beroep op reizigers om de eigen verantwoordelijkheid te nemen in de keuze of de reis wel of niet noodzakelijk is.  
De geldende richtlijnen zijn de volgende: 

  1. Draag een mondkapje: in alle voertuigen is dat verplicht. Ook op perrons en bij haltes is het dragen van een mondkapje verplicht; 
  2. Reis alleen als het echt nodig is;
  3. Reis niet als u verkoudheidsklachten heeft;
  4. Geef elkaar de ruimte. 

Maatwerk continu mogelijk

Arriva houdt bij aanpassingen in de dienstregeling rekening met de gewijzigde reizigersaantallen. Arriva monitort die aantallen continu en past de dienstregeling aan indien nodig. Zo kunnen we steeds een goede, op maat gemaakte, dienstregeling blijven bieden aan de reizigers. De meest actuele dienstregeling* vindt de reiziger terug in de reisplanners en is in zijn geheel ook te bekijken op de website van Arriva.

*behoudens de aanpassingen specifiek voor de scholierelijnen; die zijn tot 3 januari niet actueel terug te zien in de reisplanners