Column: De rechtspraak en het coronavirus

Welke gevolgen hebben de door de Rijksoverheid getroffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan – de zogenoemde ‘lockdown’ – voor de rechtspraak en eventuele geplande zittingen?

De rechtspraak wordt beschouwd als een onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland, op grond waarvan (fysieke) zittingen over het algemeen doorgang kunnen vinden. Alle gerechtsgebouwen zijn coronabestendig gemaakt en ingericht naar de anderhalvemeternorm. De mondkapjesplicht geldt overigens ook in gerechtsgebouwen. In de zittingszalen hoeft geen mondkapje gedragen te worden.

Vanuit de overheid zijn er geen beperkingen opgelegd om bij een rechtszaak aanwezig te zijn. Alleen als mensen – bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen – niet in staat zijn hun zitting fysiek bij te wonen, wordt in overleg met het gerecht gezocht naar een passende oplossing, zoals een (deels) digitale zitting. Als belangstellende/toeschouwer een zitting bijwonen blijft tevens mogelijk, onder de voorwaarde dat deze persoon zich op voorhand aanmeldt, zodat rekening kan worden gehouden met de door de coronamaatregelen beperkte capaciteit in het gerechtsgebouw.

Online zittingen

Met de uitbraak van de coronacrisis en de daarbij behorende maatregelen is het tevens mogelijk dat een geschil via een videoverbinding (of telefonisch) wordt afgehandeld. Besluit de rechtspraak de zitting online te houden, dan wordt een partij via een e-mailbericht uitgenodigd deel te nemen.

Achterstand

Door de uitbraak van het coronavirus lag de rechtspraak tussen half maart en half juni grotendeels stil. Enkel noodzakelijke zittingen vonden doorgang. Door de rechtspraak is gemeld dat ongeveer 17.000 strafzaken een achterstand hebben opgelopen, waarvan sinds november omstreeks 40% is weggewerkt. De achterstand is – onder andere gelet op de mogelijkheid om geschillen schriftelijk af te doen – in de civiele rechtspraak aanzienlijk lager; exacte cijfers of de daadwerkelijke achterstand zijn echter onduidelijk.

Heeft u behoefte aan juridische bijstand? Neem gerust vrijblijvend contact op met een van de advocaten van Aben & Slag Advocaten: 0495 536 138.