Extra maatregelen in ziekenhuizen door stijgende Covid-druk

Archieffoto WdG - Foto in het SJG Weert

Update 14.15u – Door het stijgend aantal corona-patiënten in ziekenhuizen, loopt de druk op de zorg enorm op. De ziekenhuizen kampen door de hoge werkdruk en besmetting onder personeel met een hoog ziekteverzuim.

Daar komt bij dat de roosters door de kerstperiode nog lastiger in te vullen zijn. Dit terwijl de piek in de ziekenhuizen pas in januari wordt verwacht. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport (MZS) daarom laten weten extra maatregelen te nemen om de acute en kritiek planbare zorg in de komende weken te waarborgen.

Minister van Ark (MZS): “Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken. Helaas moet planbare reguliere zorg in deze bijzondere periode toch worden afgeschaald. Ik steun de ziekenhuizen in de extra maatregelen en roep iedereen nogmaals op zich tijdens de lockdown aan de maatregelen te houden. Alleen dan kunnen we de zorg toegankelijk houden voor iedereen die dat nodig heeft.”

Het LNAZ neemt samen met de betrokken partijen de volgende maatregelen om de acute en kritiek planbare zorg in de komende weken te waarborgen.

  1. Voorbereiding verdere opschaling IC bedden naar 1450
  2. Staken van alle planbare reguliere zorg (in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken) om zo personeel vrij te spelen in de rest van de zorg
  3. Patiënten weer naar Duitsland verplaatsen

Deze maatregelen zijn in lijn met het tijdelijk beleidskader voor het waarborgen van acute zorg tijdens de COVID-19 pandemie dat op 23 oktober in werking is gesteld.

Update: gevolgen SJG

De gevolgen moeten door het SJG nog in kaart worden gebracht en de ingangsdatum moet nog worden bepaald. De ziekenhuizen in de regio maken deze week onderling afspraken over welke zorg door moet gaan en welke zorg gestaakt moet worden. Tot die tijd kunnen de bestaande afspraken voor een operatie, onderzoek of operatie gewoon doorgaan.

Omdat er vanwege de feestdagen al een beperkt programma gepland was, acht het Weerter ziekenhuis de kans groot dat de meeste afspraken voor het einde van het jaar nog door kunnen gaan.

Mochten er door onvoorziene omstandigheden toch geplande afspraken afgezegd worden, bericht het SJG daar de patiënt persoonlijk over. Zodra de gevolgen en de ingangsdatum van de landelijke afschaling bekend zijn, zullen ze iedereen daarover informeren via de website en social media: www.sjgweert.nl.